Menu English

Rojení planet (7. srpna 23:56): Dnes je po všem, v pondělí po 14. hodině nashle!

Jak dýchá město

Na střeše naší hvězdárny probíhá měření koncentrace a toků CO2 ve spolupráci s CzechGlobe – Centrem výzkumu globální změny Akademie věd ČR. Toto měření nám podává informaci o výměně tohoto plynu mezi městem a atmosférou.

Aktuální tok CO2

1
kg/ha/30 min

1 kg CO2 odpovídá dýchání 54 osob při půlhodinové procházce Kraví horou anebo produkci osobního automobilu při ujetí 5 km. Kladná hodnota znamená vydané množství, tj. převažuje dýchání a spalování paliv.


mapa podkladfootprintmapa popisky

Zelená (resp. modrá, resp. fialová) barva na mapě značí oblast, ze které získáváme 50% (resp. 70%, resp. 90%) informací pro naše měření. Žlutá úsečka se nazývá peak a jedná se o místo, které do měření přispívá největším podílem.


czechglobe

Měření probíhá v rámci projektu UHLÍKOVÁ BILANCE URBÁNNÍHO EKOSYSTÉMU. Projekt je podporován dotací pro regionální spolupráci AV ČR.