Menu English

Zkamenělé Brno

Kdysi v prvohorách se na území dnešní moravské metropole rozkládalo pramoře, kde žili vskutku podivuhodní živočichové, kteří na své objevení čekali přes 300 milionů let. Od té doby paleontologové stále popisují nové a nové formy života – dávného zkamenělého Brna! Zkameněliny z okolí Brna, především ty objevené v několika posledních letech, natolik udivují světové odborníky, že je na místě s nimi seznámit také širokou veřejnost, normálním jazykem a srozumitelně podat důkazy o specifických formách života, o jedinečnosti Brna jako nevyčerpatelné studnici a jeho geologických fenoménech.

Například typickými a velice populárními zkamenělinami z období prvohor jsou trilobiti, které má drtivá většina z nás spojena s okolím Berouna, Koněprus, Skryjí nebo Radotína na území Čech. Kdo z vás ale slyšel o trilobitech z Moravy? Vinná réva, Pálava, Mikulov, to je pro většinu z nás pravá Morava. Kdepak trilobiti! A přece jich tu nacházíme hodně – dokonce neobyčejně zajímavých.

Moravský kras, severní část Moravy i Slezsko patří k významným geologickým celkům naší republiky. Můžeme říci, že teprve teď začínáme doceňovat jejich paleontologický potenciál. Právě nové objevy trilobitů, hlavně ty z nejbližšího okolí Brna, patří k významným milníkům dnešního paleontologického výzkumu v celoevropském měřítku.

Historie trilobitů z Moravy sahá do roku 1839, kdy generál Keck von Keck podal zprávu o zkamenělinách z čelechovických lomů. O osm let později, roku 1847, pak tuto lokalitu poctili svou návštěvou věhlasní paleontologové Barrande, Murchison a Keyserling. Zasluhuje si proto velkou pozornost. První práce o nalezených trilobitech pochází od Zimmermana z roku 1892, kdy publikoval jejich výčet v Trilobiten aus dem Devonkalk des Rittberg bei Czelechovitz.

P1080250

Poznávání moravských trilobitů bylo však velmi pomalé a jen sporadické. Až na pár výjimek jsou totiž velmi drobní, a proto byli dlouho přehlíženi. Až práce profesora Iva Chlupáče (1931 – 2002) vedla k jejich částečnému systematickému zpracování. Za deset let svých výzkumů (1956–1966) popsal pan profesor celkem 46 druhů, z toho 24 nových.

V posledních několika letech se podařilo objevit řadu výjimečných lokalit, například v okolí Mokré–Horákova, Březiny, Křtin… Čelechovice na Hané se jako jedna ze tří obcí v České republice (dalšími jsou středočeské Jince a Skryje) pyšní obecním znakem s trilobitem. Z moravských nalezišť trilobitů jsou snad jediné obecněji známé (spolu s Chabičovem), ovšem velmi podceňované.

Právě Čelechovice, dávno považované za vysbírané, vydaly nedávno nečekaný poklad v podobě mnoha nálezů trilobita Ancyropyge sola. Tento druh popsal profesor Chlupáč teprve v roce 1992, a to podle jediného neúplného kusu hlavy. Během několika výprav se zde podařilo nasbírat celkem 11 kusů, které druh doplňují. Šlo o mimořádně zvláštního trilobita, který se na území České republiky vyskytoval jen v Čelechovicích.

Brno se svým okolím, Moravský kras, Hády, Švédské šance… to je Brno, jak jej znají jeho obyvatelé, tajemné skály čnící nad městem, skalní masivy, vrstvy vápenců a břidlic… to všechno je kniha minulosti, kterou se pokusíme společně číst, pročítat stránku po stránce, vydat se na cestu do dávného pravěku, do doby, kdy zde bylo prvohorní moře a skalní podklad teprve vznikal….

Srdečně Vás tedy zveme dne 16. února 2017 v 18:00 na odbornou přednášku s názvem Zkamenělé Brno věnovanou době dávno minulé, kdy na území dnešního Brna a v jeho blízkém okolí žili tvorové, o kterých mnozí z nás nemají ani ponětí. Naším hostem bude Mgr. Štěpán Rak (více na http://deiphon.cz/homepage/), který se profesně věnuje paleontologii prvohor a současně prakticky jako jediný u nás studiu moravských trilobitů…

Text: Mgr. Štěpán Rak a Hvězdárna a planetárium Brno