Menu English

Vydejte se až na konec vesmíru

Představte si nekonečnost vesmírného prostoru. Nejlepší je začít pod hvězdnou oblohou, zaklonit hlavu vzhůru a vznést se. Vysoko nad zemský povrch… Do volného kosmu… A pak ještě mnohem dál. Za hranice té nejdivočejší fantazie, do míst, kde pojmy jako prostor a čas nabývají zcela jiného významu. Do kosmických dálav, které lze – pohledem současných astronomů – označit za konec známého vesmíru.

V představení Až na konec vesmíru, které v premiéře uvádí Hvězdárna a planetárium Brno, vás čeká cesta jeho spletitou strukturou. Počínaje naší důvěrně známou Sluneční soustavou přes říši hvězd až po vzdálené galaxie, sdružené do podivuhodných kup vytvářejících na první pohled fantaskní, ale přesto reálnou „kosmickou pěnu“. Největší strukturu ve vesmíru.

To vše díky nejnovějším vědeckým poznatkům, postaveným mimo jiné na výsledcích výpravy družice GAIA, jíž se podařilo – prozatím stále nekonečný – vesmír proměřit s doposud nebývalou přesností. Právě tam, nepředstavitelně a neměřitelně daleko, totiž leží konec – tedy vlastně počátek… nejen nás, ale úplně všeho, co známe. A tak je přirozené snažit se k němu dostat co nejblíže.

Pokusit se o to můžete prostřednictvím nového pořadu Až na konec vesmíru. Jedna z nejúchvatnějších a nejucelenějších vizualizací vesmíru, jaké dnes máme k dispozici, na vás čeká v digitáriu na Kraví hoře. Tak neváhejte a nechte se lapit do přediva času i prostoru. Bude to stát za to!