Menu English

Týden vědy a techniky na Hvězdárně a planetáriu Brno

V pořadí již 18. ročník největšího vědeckého festivalu, který pořádá Akademie věd České republiky, se po celé České republice uskuteční od 5. do 11. listopadu. Týden vědy a techniky AV ČR nabídne návštěvníkům bohatý program – přednášky, prohlídky laboratoří pracovišť Akademie věd ČR, filmová promítání, divadelní představení, výstavy, science show a mnoho dalšího. Na všechny festivalové akce je vstup zdarma.

Letošním tématem festivalu je období 1918–2018: Století české vědy. Spolu s vědci tak můžete objevovat, jak věda vypadala před sto lety při vzniku Československé republiky a jak se vědní obory od té doby vyvinuly. Jak lépe oslavit stoleté výročí vzniku Československé republiky než festivalem, na kterém se mimo jiné dozvíte zajímavosti z doby, která formovala český národ?

Hvězdárna nestojí stranou!

Tiché hrozby – Bouřlivé počasí

5. listopadu 2018, 18:00

doc. Mgr. Michal Švanda, Ph.D., Ing. Miroslav Tesař, CSc., Václav Špaček

Akademie věd České republiky, v.v.i.

Bouřky, blesky, extrémní srážky, přívalové povodně, krupobití, tornáda. Všechny tyto jevy se vyskytují i u nás v České republice. Jak je studují čeští vědci a jak jejich práce pomáhá lidem v praxi? Co vše již víme o počasí a proč nás často překvapuje? Jak přesné jsou předpovědní modely? Budeme někdy vůbec schopni předpovědět chování naší atmosféry? (film – 26 minut – s besedou)

Nanovlákna z historického pohledu

6. listopadu 2018, 18:00

Ing. Petr Peer

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Nedostatek přírodních vláken byl popudem pro vznik prvních syntetických vláken koncem 19. století. Nejprve se začala vyrábět vlákna z regenerované celulózy tzv. viskózová vlákna. Z téhož materiálu lze připravit i nanovlákna, vlákna s průměrem menším než 500 nm, pomocí elektrostatického zvlákňování. Nanovlákennou vrstvu lze využít nejen v textilním průmyslu, ale také k tvorbě náhradních orgánu. Přednáška bude zacílena na historický vývoj nanovláken a obohacena snímky z elektronového mikroskopu.

Vznik a vývoj litografie a hologramů

7. listopadu 2018, 18:00

doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Během přednášky se zaměříme na techniky vytváření obrazů a obrazců v uplynulém století. Dozvíte se, co jsou úplné obrazy neboli hologramy a co je za nimi. Přednáška vás také zavede do historie a vývoje technik a technologií.

Jak se Brno stalo kolébkou genetiky – 175 let od příchodu Mendela do Brna

8. listopadu 2018, 18:00

prof. RNDr. Eva Matalová, Ph.D.

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

Přednáška nabízí příběh ze života J. G. Mendela s důrazem na momenty, které ho nasměrovaly do Brna a k vědecké dráze „zakladatele genetiky“. V souvislosti se 175. výročím příchodu Mendela do Brna seznámí přednáška také s řadou zajímavých aspektů jeho téměř čtyřicetiletého mnohostranného působení v tomto městě a poskytne námět k dalším krokům po stopách Mendela.

Česká krajinomalba z pohledu krajinného ekologa – Obraz jako výtvarný dokument pro hodnocení změn krajiny

8. listopadu 2018, 18:00

doc. Ing. Jan Lacina, CSc.

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i., oddělení Environmentální geografie

Krajinomalbu můžeme vnímat nejen jako umělecké dílo, které nás oblažuje a vzrušuje svou krásou. Pokud je dostatečně realistická, lze ji chápat i jako významný výtvarný dokument krajinných struktur své doby. V krajinné ekologii proto můžeme stará zobrazení krajiny použít jako srovnávací bázi pro hodnocení krajinných změn obdobně jako staré mapy a fotografie. Předvedeme si to zejména na dílech F. Richtra, A. Chittussiho, A. Slavíčka, F. Kavána a J. Jambora. Právě v roce 100. výročí vzniku samostatného Československa bychom si měli ještě více než jindy uvědomit, že malebná (tj. malování hodná) krajina je synonymem pojmu vlast, jejíž kvality je třeba obnovovat a hájit.

 

Kompletní program pro celou republiku a registrace na jednotlivé akce najdete od dnešního dne na stránce www.tydenvedy.cz.