Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Svět, ve kterém není možné nakreslit čtverec & Čas je jen iluze, poledne teprve

Hvězdárna a planetárium Brno Vás opět srdečně zve do svého moderního sálu digitária, kde se budete moci zúčastnit dvou spolu volně souvisejících odborných/popularizačních přednášek, které Vám přívětivou formou představí dva významé pojmy našeho vesmíru, tedy prostor a čas…

label5231141

Nejprve se v přednášce (30. března 2017 v 18:00) s názvem Svět, ve kterém není možné nakreslit čtverec seznámíte s myšlenkami geometrů 19. století, kteří vytvořili svět, ve kterém prostě čtverec neexistuje. A nejen čtverec, ale také v něm nemusí dokonce ani existovat rovnoběžky, stejně tak zde neplatí známá Pythagorova věta nebo součet úhlů v trojúhelníku není 180 stupňů, a tak dále… Druhá přednáška (6. dubna 2017 v 18:00) nesoucí název Čas je jen iluze, poledne teprve vám ukáže čas v nečekaných souvislostech z pohledu fyziky, filozofie, psychologie, neurologie i sci-fi. Po jejím skončení sice nebudete umět cestovat do minulosti, ale na svůj budík se už vždycky budete dívat jinýma očima a ohledně času budete zmateni ještě víc, než předtím…

ctverec

Odkud se ale bere čas a odkud se bere prostor, jeviště pro děje kolem nás? Názory na čas a prostor se v rámci fyziky samozřejmě postupem času vyvíjely. S těmito pojmy jsou spojena jména slavných vědců, jako je například Galileo Galilei (1564 – 1642) nebo Isaac Newton (1643 – 1727). Čas a prostor pro ně byly pevně dány, existovaly nezávisle na tělesech samotných. Čas a prostor sloužil k popisu pohybu těles, ale samotná tělesa ho neovlivňovala – čas i prostor byl absolutní.

Ve 20. století vstoupila ale na scénu speciální relativita Alberta Einsteina jako důsledek základního rozporu mezi klasickou elektrodynamikou, kterou formuloval James Clark Maxwell v roce 1873, a klasickou mechanikou. Albert Einstein se tedy ujal nelehkého úkolu – upravit zákony mechaniky tak, aby byla v souladu s elektrodynamikou. Jeho úsilí bylo korunováno úspěchem v roce 1905, kdy vznikla už zmíněná speciální relativita. Dopady byly obrovské – například délka pohybující se tyče závisí na souřadnicové soustavě, ze které se na tyč díváme. Stejně tak je na úhlu našeho pohledu závislá doba trvání nějakého děje. Čas a prostor přestaly být absolutní.

Samozřejmě nesmíme také zapomenout na obecnou teorii relativity (geometrická teorie gravitace) Alberta Einsteina z roku 1916. Podle ní každé těleso zakřivuje prostor a čas kolem sebe a v tomto pokřiveném světě se tělesa pohybují. Planeta tedy neobíhá kolem Slunce proto, že by na ni působila gravitační síla, ale proto, že Slunce takto zakřivilo prostor a čas kolem sebe. Kolem těles tedy neplatí zákony Eukleidovy geometrie, takže například vzorec pro výpočet plochy koule v zakřiveném prostoru neplatí. Stejně tak v zakřiveném prostoru jdou hodiny položené na stole jinak, než hodiny souseda, který bydlí o patro výše. Země zakřivuje čas kolem sebe a v různých vzdálenostech od Země plyne čas různě.

Obecná relativita s sebou přinesla zcela nový a revoluční pohled na podstatu času a prostoru. Každé těleso ve vesmíru přispívá k zakřivení času a prostoru, a tak se stává jejich spolutvůrcem. Tělesa sama vytvářejí prostor a čas. Bez nich by prostor a čas neexistoval… To ale zdaleka není konec našeho vyprávění. Pokud se tedy chcete dozvědět mnohem víc, tak není nic jednodušího, než 30. března resp. 6. dubna 2017 v 18:00 navštívit Hvězdárnu a planetárium Brno. Naším přednášejícím a současně milým hostem buden pan Leoš Ondra z Amatérské prohlídky oblohy, ze sekce České astronomické společnosti. Těšíme se na Vaši návštěvu! Své vstupenky získáte na www.hvezdarna.cz/program