Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

První semestr Kulturní univerzity třetího věku slavil velký úspěch

Kulturní univerzita třetího věku právě skončila. Šest desítek prvních absolventů obdrželo v pondělí 29. dubna 2013 v prostředí kina Art certifikáty absolventa a nabídku zapojit se do dalšího, podzimního semestru.

„O Kulturní univerzitu třetího věku byl velký zájem, poptávka několikanásobně převyšovala nabídku. To je důkaz, že o aktivní život a zejména trávení volného času ve středním a vyšším věku Brňané skutečně stojí. Vedení města udělá všechno pro to, aby se postupně zapojily i další instituce a tento projekt se stal novou tradicí ve městě,“ řekl brněnský primátor Roman Onderka.

O společný projekt Hvězdárny a planetária Brno, Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Muzea města Brna a Turistického informačního centra města Brna byl v první polovině roku 2013 enormní zájem. Projekt byl určen pro všechny milovníky historie a brněnské kultury vůbec ve věku 50+ bez zvláštních nároků na vzdělání. Už během rezervace byla všechna místa zaplněna v průběhu několika málo dní, stejně tak účast na všech setkáních přesahovala 90 procent.

Účastníci Kulturní univerzity třetího věku se seznámili se zajímavostmi z činnosti každé instituce, často měli možnost nahlédnout do „zákulisí“ a získat informace nad rámec běžně poskytovaných služeb. Prostřednictvím vzácných archiválií Knihovna Jiřího Mahena představila počátky brněnského knihovnictví, archeologické nálezy v lokalitě Schrattenbachova paláce, sídla Ústřední knihovny, nevynechala ani pozoruhodnosti spjaté s geniem loci této jihomoravské metropole či autentický pohled na život a dílo Jiřího Mahena.

Hvězdárna a planetárium Brno poodkryla zákulisí velkého planetária včetně chystané digitalizace, předvedla pořad věnovaný historii, současnosti i budoucnosti města Brna a zavedla všechny účastníky do tajemného prostředí našeho nejbližšího kosmického souseda – Měsíce. Samozřejmě se nezapomnělo ani na komentovanou prohlídku hvězdnou oblohou, seznámení se s nejnápadnějšími hvězdami a souhvězdími.

Muzeum města Brna připravilo program zaměřený na rozvoj města. Posluchači – v kulisách hradu Špilberk – poznali Brno na prahu středověku, nového věku i v novém státě. Dočkali se komentované prohlídky a seznámili se s vybranými předměty z archeologických sbírek.

Turistické a informační centrum města Brna předvedlo podzemní skvosty – Mincmistrovký sklep, Labyrint pod Zelným trhem i Kostnici pod děkanským kostelem sv. Jakuba. Nezapomnělo se ani na komentovanou prohlídku zákulisí promítací kabiny kina Art.

S ohledem na mimořádný zájem a pozitivní ohlasy z prvního semestru se hlavní organizátoři rozhodli v projektu Kulturní univerzity třetího věku pokračovat. Od září 2013 se celý cyklus zopakuje, navíc začne druhý semestr určený pro první absolventy. K tomuto cyklu se připojí i Dům umění města Brna a Filharmonie Brno. Dokonce se uvažuje o dalším, třetím pokračování za účasti jiných organizací působících ve městě Brně.

Více informací na https://www.hvezdarna.cz/univerzita