Menu English

První semestr Kulturní univerzity třetího věku slavil velký úspěch

Kulturní univerzita třetího věku právě skončila. Šest desítek prvních absolventů obdrželo v pondělí 29. dubna 2013 v prostředí kina Art certifikáty absolventa a nabídku zapojit se do dalšího, podzimního semestru.

„O Kulturní univerzitu třetího věku byl velký zájem, poptávka několikanásobně převyšovala nabídku. To je důkaz, že o aktivní život a zejména trávení volného času ve středním a vyšším věku Brňané skutečně stojí. Vedení města udělá všechno pro to, aby se postupně zapojily i další instituce a tento projekt se stal novou tradicí ve městě,“ řekl brněnský primátor Roman Onderka.

O společný projekt Hvězdárny a planetária Brno, Knihovny Jiřího Mahena v Brně, Muzea města Brna a Turistického informačního centra města Brna byl v první polovině roku 2013 enormní zájem. Projekt byl určen pro všechny milovníky historie a brněnské kultury vůbec ve věku 50+ bez zvláštních nároků na vzdělání. Už během rezervace byla všechna místa zaplněna v průběhu několika málo dní, stejně tak účast na všech setkáních přesahovala 90 procent.

Účastníci Kulturní univerzity třetího věku se seznámili se zajímavostmi z činnosti každé instituce, často měli možnost nahlédnout do „zákulisí“ a získat informace nad rámec běžně poskytovaných služeb. Prostřednictvím vzácných archiválií Knihovna Jiřího Mahena představila počátky brněnského knihovnictví, archeologické nálezy v lokalitě Schrattenbachova paláce, sídla Ústřední knihovny, nevynechala ani pozoruhodnosti spjaté s geniem loci této jihomoravské metropole či autentický pohled na život a dílo Jiřího Mahena.

Hvězdárna a planetárium Brno poodkryla zákulisí velkého planetária včetně chystané digitalizace, předvedla pořad věnovaný historii, současnosti i budoucnosti města Brna a zavedla všechny účastníky do tajemného prostředí našeho nejbližšího kosmického souseda – Měsíce. Samozřejmě se nezapomnělo ani na komentovanou prohlídku hvězdnou oblohou, seznámení se s nejnápadnějšími hvězdami a souhvězdími.

Muzeum města Brna připravilo program zaměřený na rozvoj města. Posluchači – v kulisách hradu Špilberk – poznali Brno na prahu středověku, nového věku i v novém státě. Dočkali se komentované prohlídky a seznámili se s vybranými předměty z archeologických sbírek.

Turistické a informační centrum města Brna předvedlo podzemní skvosty – Mincmistrovký sklep, Labyrint pod Zelným trhem i Kostnici pod děkanským kostelem sv. Jakuba. Nezapomnělo se ani na komentovanou prohlídku zákulisí promítací kabiny kina Art.

S ohledem na mimořádný zájem a pozitivní ohlasy z prvního semestru se hlavní organizátoři rozhodli v projektu Kulturní univerzity třetího věku pokračovat. Od září 2013 se celý cyklus zopakuje, navíc začne druhý semestr určený pro první absolventy. K tomuto cyklu se připojí i Dům umění města Brna a Filharmonie Brno. Dokonce se uvažuje o dalším, třetím pokračování za účasti jiných organizací působících ve městě Brně.

Více informací na https://www.hvezdarna.cz/univerzita