Menu English

Pozvánka na přednášku: Sláva a prokletí obnovitelných zdrojů energie

SLÁVA A PROKLETÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJů ENERGIE

28. května 2013 v 18.00

Přednáší Ing. Libor Lenža, ředitel Hvězdárny ve Valašském Meziříčí

Obnovitelné zdroje energie jsou některými považovány za spásu, druhými za prokletí dnešní doby. Jaké jsou reálné a praktické možnosti jejich ekonomicky efektivního využívání? Která oblast je nadějí pro budoucnost a která může být problémem? Do jaké míry situaci komplikuje či vylepšuje politika?