Menu English

Pozvánka na přednášku: Moderní metody v léčbě rakoviny

MODERNÍ METODY V LÉČBĚ RAKOVINY

22. ledna 2013 v 18.00

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc., Mikrobiologický ústav v Praze

Imunitní systém hraje jak při vzniku, tak i při vývoji nádorů rozhodující roli. Proto je imunoterapie jednou z moderních možností jejich léčby. Pod tímto pojmem se ale skrývá velká skupina látek, z nichž některé jsou již terapeuticky dostupné, jiné jsou v klinickém testování a ještě další teprve ve výzkumných laboratořích. Mezi ně patří i tzv. směrovaná léčiva, tj. látky s omezenými nežádoucími účinky, zvýšenou protinádorovou účinností a se schopností aktivace imunitního systému.