Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Odhalení světelné instalace „Roj“

Kovová fasáda nad vstupem do Hvězdárny a planetária Brno se od 1. února 2012 stane netradičním výstavním prostorem pro světelnou instalaci “Roj” brněnského multimediálního umělce a elektronického hudebníka Jiřího Suchánka.

Matrice ze 187 světel umístěných na ploše pod děrovaným plechem představuje fragmentalizovaný hudební časoprostor, který elementárně – světelnými body – zobrazuje děje ve znějící autorské hudbě. Vytvořený software zpracovává digitální partituru a na jejím základě generuje světelné struktury. Základní premisy algoritmu jsou: 1) co bod, to tón 2) co tma, to nic 3) co krok, to čas 4) co jas, to síla. Hlavním tématem práce je autorova fascinace souběžností – současně běžícími, většinou i neviditelnými proudy dat, myšlenek, pocitů, vln, částic… a také posunem-offsetem v takovýchto rojících se proudech.

Světelnou instalaci Roj bude možné v únoru shlédnout večer v 19.15, o půlnoci v 00.00 a nad ránem v 6.00. Více informací o projekci najdete na http://www.jiri-suchanek.net anebo https://www.hvezdarna.cz.

Jiří Suchánek (nar. 1979), multimediální umělec pracující převážně se zvukem, světlem, softwarem a prostorem. Vystudoval ateliér video u Keiko Sei a prof. Petera Ronaie na brněnské Favu, kde je nyní i asistentem kabinetu audio-video a správcem tamního zvukového studia U.fon. Během studia se především jako Vj (Aurakamera, Vision) zabýval vztahem obrazu a zvuku na mnoha koncertech i techno party. V roce 2005 založil duo Mateřídouška. Během posledních let se věnuje převážně experimentální zvukové tvorbě. Zabývá se tvorbou netradičních dotykových i bezdotykových interfaců, experimentováním se senzory a programováním v hudební tvorbě. Byl na stážích v mezinárodních centrech STEIM a TIMET. V jeho současné tvorbě je typické hledání způsobů synchronizace zvuku a světla, které se stává jeho jediným a signifikantním vizuálním prvkem. Vytváří instalace pro netradiční prostory a zkoumá tak mimo jiné i trvanlivost elektronických médií v těžších klimatických podmínkách. Jeho projekt Zvuková jeskyně (www.sonicave.com) se stal trvalou součástí prohlídek jeskyně Výpustek v Moravském krasu.