Menu English

Odhalení světelné instalace „Roj“

Kovová fasáda nad vstupem do Hvězdárny a planetária Brno se od 1. února 2012 stane netradičním výstavním prostorem pro světelnou instalaci “Roj” brněnského multimediálního umělce a elektronického hudebníka Jiřího Suchánka.

Matrice ze 187 světel umístěných na ploše pod děrovaným plechem představuje fragmentalizovaný hudební časoprostor, který elementárně – světelnými body – zobrazuje děje ve znějící autorské hudbě. Vytvořený software zpracovává digitální partituru a na jejím základě generuje světelné struktury. Základní premisy algoritmu jsou: 1) co bod, to tón 2) co tma, to nic 3) co krok, to čas 4) co jas, to síla. Hlavním tématem práce je autorova fascinace souběžností – současně běžícími, většinou i neviditelnými proudy dat, myšlenek, pocitů, vln, částic… a také posunem-offsetem v takovýchto rojících se proudech.

Světelnou instalaci Roj bude možné v únoru shlédnout večer v 19.15, o půlnoci v 00.00 a nad ránem v 6.00. Více informací o projekci najdete na http://www.jiri-suchanek.net anebo https://www.hvezdarna.cz.

Jiří Suchánek (nar. 1979), multimediální umělec pracující převážně se zvukem, světlem, softwarem a prostorem. Vystudoval ateliér video u Keiko Sei a prof. Petera Ronaie na brněnské Favu, kde je nyní i asistentem kabinetu audio-video a správcem tamního zvukového studia U.fon. Během studia se především jako Vj (Aurakamera, Vision) zabýval vztahem obrazu a zvuku na mnoha koncertech i techno party. V roce 2005 založil duo Mateřídouška. Během posledních let se věnuje převážně experimentální zvukové tvorbě. Zabývá se tvorbou netradičních dotykových i bezdotykových interfaců, experimentováním se senzory a programováním v hudební tvorbě. Byl na stážích v mezinárodních centrech STEIM a TIMET. V jeho současné tvorbě je typické hledání způsobů synchronizace zvuku a světla, které se stává jeho jediným a signifikantním vizuálním prvkem. Vytváří instalace pro netradiční prostory a zkoumá tak mimo jiné i trvanlivost elektronických médií v těžších klimatických podmínkách. Jeho projekt Zvuková jeskyně (www.sonicave.com) se stal trvalou součástí prohlídek jeskyně Výpustek v Moravském krasu.