Menu English

Nezapomeňte na Týden vědy a techniky

Přednášky Týdne vědy a techniky Akademie věd České republiky

Pořádá Akademie věd České republiky. Vstup zdarma. Více o Týdnu vědy a techniky najdete na www.tydenvedy.cz

1. listopadu v 18.00

Dovedou řasy a různé formy železa vyčistit vodu?
Ing. Eliška Maršálková, Ph.D.
Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Dovedete si představit 5 mikrometrů? To je velikost jednobuněčné řasy, která je schopna jako živý sorbent na sebe poutat nečistoty vody a tím ji čistit. V přednášce se podíváme na řasy trochu jinak, než je známe z vody nebo jako doplněk stravy. Seznámíme se s nimi jako s pomocnicemi při čištění odpadních vod a koupacích biotopů. Dovedete si představit 20 nm? To je velikost nanočástice nulamocného železa, které si zachovává magnetické vlastnosti, takže když spojíme nanočástice stříbra o stejné velikosti jako nanočástice železa, získáme kompozitní nanomateriál, který dezinfikuje vodu (čistí vodu od bakterií) a na konci čistícího procesu můžeme obě nanočástice odstranit magnetem tak, že nám zůstane čistá voda. Součástí přednášky bude praktická ukázka moderních technologií čištění vody pomocí nanočástic a mikroorganismů.

středa 2. listopadu v 18.00

Co vidíte na bankovkách?
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Povídání o tom, co můžete vidět na ceninách, dokladech a jízdenkách. Způsoby vizuálního i skrytého zabezpečení dokumentů a ověření jejich pravosti. Praktické ukázky; vlastní vzorky z publika vítány.

čtvrtek 3. listopadu v 18.00

Klima a krajina aneb Z partnerů soupeři (digitárium)
prof. Ing. Zdenek Žalud Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

O měnícím se klimatu hovoří již dlouhé roky odborníci, fakta začínají akceptovat politici a důsledky pociťují především ti z nás, kteří pracují v krajině. Nejvíce jsou ovlivněny oblasti vodohospodářství, zemědělství a lesnictví. Chcete porozumět pojmům, jako je změna klimatu, skleníkový efekt, globální oteplování? A vědět proč přibývá klimatických extrémů jako je sucho, povodně, vlny veder? Důraz bude v přednášce kladen na srozumitelnost a vysvětlení těchto pojmů a procesů, stejně jako na otázky jak jsou lidé a naše krajina těmito změnami ovlivněni a jak se na jejich dopady lze adaptovat.

pátek 4. listopadu v 18.00

Jak nám slouží příroda?
Mgr. David Vačkář, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Globální příroda poskytuje společnosti hodnotné služby, na kterých závisí ekonomika, zdraví i kvalita života lidí. Přesto se v globálním měřítku stále potýkáme se ztrátou přírodních ekosystémů a jejich změnami, které často vedou k ohrožení živobytí lidí. Přednáška se zabývá konceptem ekosystémových služeb a příčinami jejich změn, jakožto výsledku komplexních interakcí mezi člověkem a životním prostředím. Mezi ústřední témata patří rovněž otázka, co s mnohdy nepříznivými změnami ekosystémů dělat. Proto se budeme věnovat rovněž hodnotě přírody, na základě příkladů nejenom z České republiky, ale rovněž z dalších částí světa, zejména střední Asie.

pondělí 7. listopadu v 18.00

Beseda s tvůrci filmu „Pohyby“ (digitárium)
kamera: Tomáš Kopecký, Martina Spurná
odborná spolupráce: Josef Stemberk
scénář, režie: Martina Spurná
vedoucí výroby: Václav Špaček

Daleko za polární kruh, až na arktický sever se každoročně vydává skupina českých geologů z Ústavu struktury a mechaniky hornin AV ČR. Jejich cílem je Hornsund. Nejjižnější zátoka ostrova Západní Špicberky, kde vědci už 6 let pomocí unikátního přístroje pravidelně monitorují pohyby země a mapují dosud neprozkoumaný terén, který byl dříve hluboko pod ledem. Na svou poslední expedici za polární kruh se badatelé Josef, Honza, Filip a Miloš rozhodli přizvat i dva filmaře. Uprostřed nádherné i drsné přírody Špicberských ostrovů, v přívětivém a milém zázemí polské polární stanice tak vznikl pozoruhodný materiál, který divákovi nabídne blízký vhled do nitra české polární expedice a lidský pohled na vědce samotné. http://pohyby-film.cz/cz/

úterý 8. listopadu v 18.00

Biologická uhlíková pumpa a její ovlivňování klimatickou změnou
prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Dr. h. c.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Autotropní organismy, vyměňují s atmosférou značné množství CO2, proto je možné tuto výměnu nazvat biologickou pumpou. Aktivita této biologické pumpy, jež se odvíjí od fotosyntetické aktivity má zásadní význam pro aktuální koncentraci CO2 v atmosféře, a tudíž je možné očekávat, že se tyto organismy podílejí na tzv. Mitigaci (zmírňování dopadu klimatické změny). Globání změny. Je nutné zdůraznit, že tento neustálý a masivní přísun co2 je pod silnou kontrolou vnějších a vnitřních faktorů.

středa 9. listopadu v 18.00

Kde ve štatlu zoncna nejvíc rumpluje? aneb Současné možnosti mapování městského tepelného ostrova
Doc. Mgr. Ing.František Zemek, Ph. D. a Ing. Jan Novotný, Ph.D.
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Pracovníci oddělení dálkového průzkumu Země z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR představí svůj výzkum v oblasti teplotního režimu urbánního ekosystému. Kde je v Brně v létě nejvíc vedro? Hicuje váš dům pánubohu do oken? Hrajete fotbal raději na trávě nebo na umělce? Jak ochladit veřejný prostor? Pomohou parky a stromy? A možná uvidíte i svůj termální portrét…

čtvrtek 10.. listopadu v 18.00

Titan – obr mezi kovy
Ing. Denisa Bártková
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Titan je pojmenován podle Titánů, potomků řeckých bohů. Co je na něm tak boží a co už tolik ne? Proč se hodí pro lety do oblak, průzkumy hlubin oceánů i krevních řečišť? Proč trvalo více než 150 let, než byl vynalezen ten pravý výrobní postup a proč se na jeho odhalení nasazovali špioni?

pátek 11. listopadu v 18.00

Forenzní entomologie aneb Co nám může prozradit hmyz nejen o mrtvém těle
pplk. Ing. Hana Šuláková, Ph.D.
(vystudovala MENDELU v Brně. Věnuje se kriminalistické humánní biologii a speciální biologii-zoologii. Podílí se na mezinárodní spolupráci a rozvoji forenzní entomologie v ČR.), Kriminalistický ústav Praha

Forenzní entomologii řadíme v rámci kriminalistiky do speciální biologie. Využívá znalostí hmyzu a ostatních bezobratlých nejčastěji ke stanovení doby úmrtí u lidí, kteří zemřeli násilnou smrtí, nebo beze svědků a jejichž tělo bylo nalezeno až po delší době. Poznatky entomologie mohou také pomoci kriminalistům při vyšetřování případů zanedbání péče o svěřenou nebo nemohoucí osobu či při dokazování porušení pravidel při výrobě, skladování a přepravě potravin. Přednáška přiblíží nejen stávající stav forenzní entomologie, ale také zajímavé kazuistiky a nové poznatky z praxe i experimentů.