Menu English

Jihomoravský kraj podpoří propagaci vědy a techniky

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje ve čtvrtek 28. března souhlasilo s realizací projektu Jihomoravský kraj fandí vědě 2019, díky kterému bude podpořena řada akcí, které přispívají k popularizaci vědeckých aktivit v jihomoravském regionu, na nichž se setkává vědecká, odborná, akademická i laická veřejnost. V průběhu roku 2019 se jedná o celkovou částku 3 miliony Kč, hlavním garantem realizace je Hvězdárna a planetárium Brno.

Program Jihomoravský kraj fandí vědě 2019 si klade za cíl podpořit akce, které jsou založeny na interaktivním a hravém přístupu k návštěvníkům, jenž vede k samostatnému experimentování a objevování základních zákonů vědy a techniky, popřípadě originální formou rozvíjí již nabyté znalosti a dovednosti.

V Jihomoravském kraji vznikají jako houby po dešti malá i velká vědecko-výzkumná centra, stejně jako nejrůznější startupy. Mnohé z nich přitom patří mezi špičky ve svém oboru s mimořádnými výsledky. Přiznejme si to, ne vždy je o jejich úspěších obeznámena i laická veřejnost.  Že se to na jižní Moravě alespoň částečně daří, dokazuje pozvolna rostoucí zájem o studium technický i přírodovědných oborů na brněnských středních i vysokých školách, stejně jako stále četnější návštěvy významných odborníků a vědců na jižní Moravě. Vědecká témata podávaná v science a návštěvnických centrech, stejně jako open air akcí jsou veřejností vnímána pozitivně a jsou stále populárnější. Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Projekt je druhým pokračováním loňského, stejnojmenného projektu. Proto si můžeme být jisti, že bude úspěšný. V roce 2018 totiž podpořené akce navštívilo celkem 31 600 návštěvníků, při organizaci spolupracovalo hned několik desítek populárně-vědeckých, akademických nebo univerzitních institucí. V roce 2019 je přitom podpora rozsáhlejší – co do času i počtu akcí. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a koordinátor pro popularizaci vědy a techniky v Jihomoravském kraji

Konkrétně budou v průběhu roku 2019 podpořeny tyto projekty:

Dny jihomoravské kosmonautiky – Brno Space Days 
Z Jihomoravského kraje rovnou do vesmíru. Kdo by to řekl?

Science Party 2019
Tematické panelové diskuze řešící aktuální témata ve vědě a prezentace vědy v zábavné formě.

Fulldome Festival Brno 2019 & DigiFest
Největší přehlídka nejnovějších filmů pro digitální planetária na světě.

Měsíc na Kraví hoře
Padesát roků od přistání prvního člověka na Měsíci.

Mendel je… vědec
Připomínka existence jednoho z nejvýznamnějších vědců, kteří kdy v Brně žili.

Festival vědy 2019 s Jihomoravským krajem
Věda není žádná nuda. Přehlídka brněnských vědecko-výzkumných i populárně-vědeckých institucí.

Noc vědců
Univerzity, muzea i science centra otevírají své jinak tajemné komnaty

Bastlfest
Festival kutilství pro celou rodinu.

Festival Prototyp
Festival vědy, umění, technologií a makerů.

Svátek světla
Připomenutí a oslava zimního slunovratu, věčný boj s démony tmy.

Na realizaci těchto projektů spolupracují organizace Jihomoravské inovační centrum, ESA BIC Brno, CEITEC, VIDA! science centrum, Festival Prototyp, Technické muzeum v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Masarykova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Knihovna J. Mahena v Brně, Česká astronomická společnost a další. Hlavním garantem je Hvězdárna a planetárium Brno.