Menu English

Festival vědy s RWE přiblíží vědu jako zábavnou a užitečnou činnost

Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si klade za cíl Festival vědy s RWE, který se letos koná v pátek 13. a v sobotu 14. září 2013. Generálním organizátorem festivalu je Hvězdárna a planetárium Brno, hlavními organizátory Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany. Titulárním partnerem je RWE. Centrem programového dění bude vrchol Kraví hory. Podrobný program je uveden na stránce www.festivalvedy.cz.

„Na tomto festivalu je mi zvlášť sympatické to, že si z něj účastníci, zejména ti nejmladší, odnášejí nejenom zážitky, ale často i nadšení pro určitý vědní obor. Ten se pak může stát jejich celoživotním zájmem,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

„Festival vědy představí jak odborné, tak populárněvědecké instituce. Cílem přitom není poučovat, nýbrž inspirovat a názorně předvést, že věda je tu proto, aby se nám lépe žilo,“ vysvětlil Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

„Tuto akci, při níž vědci předvádějí své umění široké veřejnosti, podporujeme již šestým rokem. Budeme se velmi těšit na experimenty a pokusy, které se týkají práce s elektřinou a energií jako takovou,“ sdělil Lukáš Kresač z RWE.

Program začíná vždy v 9.00 a končí po 16. hodině. V krytém velkokapacitním stanu se bude odehrávat tzv. Divadlo vědy, kolem pak ve vlastních stáních předvedou program jednotlivé organizace. Hasičský sbor Jihomoravského kraje v sobotu ve 14.00 hodin mj. předvede ohnivou show (za příznivého počasí), Městská policie Brno přistaví autobus MOBIDIK.

Spojení akademických, univerzitních i popularizačních institucí

Vše vědecké, výzkumné a badatelské předvedou Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže JUNIOR, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO Brno), Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Městská policie Brno, Turistické a informační centrum města Brna, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany.

Na festival naváže Noc vědců

Na Festival vědy s RWE plynule navazuje Evropská noc vědců, která se tentokrát uskuteční v pátek 27. září 2013 od 18 do 24 hodin na některých univerzitních pracovištích a také v Hvězdárně a planetáriu Brno.

Program Divadla vědy

Divadlo vědy se bude odehrávat v improvizovaném stanu s kapacitou přibližně 250 míst. Každý program trvá přibližně 40 minut. Školní výpravy si mohou místa na vystoupení Divadla vědy v pátek 13. září 2013 rezervovat přes objednávkový systém Hvězdárny a planetária Brno (www.festivalvedy.cz). Vstup – stejně jako na všechny ostatní akce Festivalu vědy s RWE – zdarma.

 

Divadlo vědy v pátek 13. září 2013

9.00     Vědecká pohádka o chemikáliích ve vodě / Masarykova univerzita
Byla jednou jedna špinavá řeka a ryby v ní byly nešťastné. Šel kolem vědec z RECETOXu Masarykovy univerzity… a jak to bylo dál, se přijďte podívat na vlastní oči.

10.00    Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
Co je to kapalný dusík, kde všude se v přírodě dusík nachází. Dá se dusíkem uvařit zmrzlina? Přijďte a uvidíte.

11.00    Chemická laboratoř / Vysoké učení technické v Brně
Chemické experimenty převážně vážně i nevážně.

12.00    Lidská baterka / Úžasné divadlo fyziky, Akademie věd České republiky
Experiment, do kterého budete od začátku doslova zapojeni. Lidské tělo je poměrně dobrým zdrojem elektrické energie. Mohli bychom si pouhým dotykem dobíjet telefony? Kolik členů musí mít „elektricky soběstačná” domácnost? Vystoupení Úžasného divadla fyziky.

13.00    Roboti – slyší, vidí a mluví spolu? / Masarykova univerzita
Ukážeme si, co roboti umí, jak je můžeme ovládat a také se koukneme na NEVIDITELNÉ záření.

14.00    Pokusy z kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
Co je to kapalný dusík, kde všude se v přírodě dusík nachází. Dá se dusíkem uvařit zmrzlina? Přijďte a uvidíte.

 

Divadlo vědy v sobotu 14. září 2013

10.00    Lidská baterka / Úžasné divadlo fyziky, Akademie věd České republiky
Experiment, do kterého budete od začátku doslova zapojeni. Lidské tělo je poměrně dobrým zdrojem elektrické energie. Mohli bychom si pouhým dotykem dobíjet telefony? Kolik členů musí mít „elektricky soběstačná” domácnost? Vystoupení Úžasného divadla fyziky.

11.00    Pokusy s kapalným dusíkem / Mendelova univerzita v Brně
Co je to kapalný dusík, kde všude se v přírodě dusík nachází. Dá se dusíkem uvařit zmrzlina? Přijďte a uvidíte.

12.00    Roboti – slyší, vidí a mluví spolu? / Masarykova univerzita
Ukážeme si, co roboti umí, jak je můžeme ovládat a také se koukneme na NEVIDITELNÉ záření.

13.00    Chmel, národa tmel / Mendelova univerzita v Brně
Chmel využívá člověk již po staletí a naučil se z něj vyrábět řadu věcí a pro některé potraviny je tato rostlina dokonce nepostradatelná.

14.00    Ohnivá show / Jihomoravský hasičský záchranný sbor
Cisternová automobilová stříkačka – prohlídka výstroje a výzbroje, kterou hasiči ke své práci používají, hašení makety hořícího domečku (slabým proudem – vhodné i pro malé děti), ukázka správného postupu hašení vzníceného oleje

15.00    Chemická laboratoř / Vysoké učení technické v Brně
Chemické experimenty převážně vážně i nevážně.

16.00    Vědecká pohádka o chemikáliích ve vodě / Masarykova univerzita
Byla jednou jedna špinavá řeka a ryby v ní byly nešťastné. Šel kolem vědec z RECETOXu Masarykovy univerzity… a jak to bylo dál, se přijďte podívat na vlastní oči.

Záštitu nad Festivalem vědy s RWE poskytli

Roman Onderka, primátor města Brna, Mikuláš Bek, rektor Masarykovy univerzity, Jaroslav Hlušek, rektor Mendelovy univerzity v Brně, Karel Rais, rektor Vysokého učení technického v Brně, Bohuslav Přikryl, rektor Univerzity obrany.