Menu English

Právě pro vás dokončujeme novou výstavu v podzemním sále Exploratoria. Jakmile bude hotová, bude sál opět zpřístupněn. Děkujeme za pochopení.

Báječná věda

Výjimečné myšlenky, výjimečné přístroje. Na počátku 21. století jsme svědky úžasných objevů – nejen na poli astronomie. Po celé planetě – a také mimo ni – se staví nové observatoře, jejichž technologie bývají za hranicí představivosti obyčejného smrtelníka. Abychom se v záplavě objevů i událostí neztratili, organizuje Hvězdárna a planetárium Brno cyklus přednášek známých popularizátorů i odborníků, kteří prezentují některé z mnoha vědeckých témat. Délka těchto pořadů často závisí na zájmu tazatelů, ale nepřevýší 90 minut. Přednášky se konají vždy v úterý od 18.00 buď ve velkém planetáriu anebo v poněkud komornějším přednáškovém sále.

Program nejbližších přednášek

Zveřejňujeme přibližně s měsíčním předstihem.
Rezervace možná přes AKTUÁLNÍ PROGRAM

 

Jaký je náš vesmír

9. října 2012
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

Milníky současné kosmologie.

 

Hon na Higgsův boson

16. října 2012
Mgr. Martin Rybář, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta

V laboratoři jaderné a částicové fyziky CERN byl v roce 2009 uveden do provozu největší urychlovač částic LHC (Large Hadron Collider), ve kterém se srážejí dva protonové svazky urychlené téměř na rychlost světla. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je objevit Higgsův boson. V přednášce se přes základní poznatky fyziky elementárních částic, principy detekce částic pomocí detektorů ATLAS a CMS dostaneme až k vlastnostem samotného Higgsova bosonu. Popíšeme si mechanismus, jak vytváří hmotu ostatních částic a ukážeme si nejnovější experimentální výsledky.

 

Až vybuchne supernova

23. října 2012
Mgr. Jakub Rozehnal, vedoucí Štefánikovy hvězdárny v Praze

V souvislosti s údajným koncem světa v roce 2012 je zmiňován výbuch supernovy, která rozsvítí noční oblohu do denního jasu a připraví zemský povrch o vše živé. Je to vůbec možné? A co je to vlastně supernova? Na přednášce poodhalíme fyzikální pozadí výbuchů supernov, zmíníme některé mýty, jež toto téma obestírají, a sestavíme fiktivní scénář výbuchu blízké supernovy a jeho vlivu na Zemi.

 

Jaderné technologie – přínosy a rizika

30. října 2012
Ing. Dana Drábová, Ph.D., Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Slovo záření vyvolává v lidech skoro automaticky představu jaderných zbraní, reaktorů v jaderných elektrárnách, radioaktivního odpadu a následně představu neurčitého počtu vyvolaných rakovin. Jestliže lidé o záření vůbec přemýšlejí pak v naprosté většině případů spíše s obavami než se snahou tomuto jevu a jeho přínosům a rizikům objektivně porozumět. Za pouhé jedno století se lidé naučili jaderné technologie široce zkoumat a využívat. Dnes bychom se bez těchto znalostí stěží obešli. Nejviditelnějším a nejdiskutovanějším výsledkem jejích využití je opravdu odhalení možnosti získávat obrovskou energii ukrytou v jádře atomu. Méně už se ale mluví o tom, že ještě větší přínos přineslo používání radiační a jaderné techniky v medicíně, průmyslu, zemědělství a dalších oborech.