Menu English

Akumulace a využití dešťových vod pro Hvězdárnu a planetárium Brno

Vynakládáme dlouhodobě nemalé úsilí na péči o okolí naší budovy. Na sklonku loňského roku jsme úspěšně dokončili instalaci akumulačních jímek na dešťovou vodu, kterou budeme využívat pro zavlažování trávníků v nejbližším okolí naší budovy. Velký podíl na investici má dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky.

Celkem jsme instalovali 6 podzemních nádrží o celkovém objemu 58 m3. Nádrže jsou rozděleny do 2 lokalit, v každé lokalitě se nachází 3 nádrže, jež jsou u dna propojeny a fungují tedy jako větší celek. Pro sběr dešťové vody do nádrží bude sloužit plocha střechy budovy Hvězdárny a planetária. Ve 2 hlavních akumulačních nádržích jsou umístěna čerpadla pro automatické závlahy. Do nádrží je přivedena jako záložní varianta voda z řadu, která bude použita pouze v případě enormního sucha pro nejnutnější potřebu závlahy za účelem přežití rostlin a trávníku – to zajistí čidla hlídání hladiny vody v nádrži.

Stávající vsakovací jímky, do kterých byla svedena veškerá voda ze střechy budovy, jsme využili pro přepady nových akumulačních jímek. V období nadměrného množství srážek, kdy se přebytečně naakumulovaná voda dostane přepadem do vsaků, bude nadále ekologicky využita lépe, než kdyby pouze odtekla do kanalizace.

Realizaci stavby provedla společnost Benpra servis s.r.o.