Menu English

Zazáří na obloze jasná kometa?

Zhruba za měsíc na večerní obloze zazáří kometa. Vlasatice označovaná C/2011 L4 (PanSTARRS) by se dokonce mohla stát jednou z nejnápadnějších vlasatic posledního desetiletí! Hvězdárna a planetárium Brno samozřejmě bude přitom.

„Chování komet, především co se týká jasnosti, je velmi nevyzpytatelné,“ upozorňuje Jiří Dušek. „Bude-li kometa C/2011 L4 (PanSTARRS) dostatečně nápadná, samozřejmě se na ni podíváme i pomocí našich dalekohledů. Aktuální situaci budeme komentovat na našich www stránkách i na Facebooku. Největší šance spatřit kometu máme od 13. března 2013, ihned po západu Slunce.“

V době objevu (červen 2011) měla kometa C/2011 L4 (PanSTARRS) jasnost asi milionkrát slabší než nejslabší hvězdy viditelné bez dalekohledu. Nacházela se v souhvězdí Váhy 1,2 miliardy kilometrů daleko, tedy mezi dráhou Jupiteru a Saturnu. Výpočty přitom ukázaly, že 10. března 2013 projde uvnitř dráhy Merkuru. Pro pozorovatele z České republiky se pak v dalších dnech ocitne nízko nad západním obzorem. Za ideálních podmínek by měla být viditelná i bez dalekohledu.

Kometu C/2011 L4 (PanSTARRS) jako první spatřil v červnu 2011 dalekohled soustavy Pan-STARRS umístěný na havajském ostrově Maui. Tento systém kamer, dalekohledů a také nezbytné výpočetní techniky si klade za cíl odhalovat nová tělesa Sluneční soustavy, stejně jako monitorovat zvláštní objekty vzdáleného vesmíru.

Srdcem každé komety, C/2011 L4 (PanSTARRS) nevyjímaje, je jádro o průměru nanejvýš několika desítek kilometrů (zpravidla jen několik kilometrů), které ze Země nikdy nezahlédneme. I když je složeno z vodního ledu, oxidu uhličitého a organických látek, řadí se mezi nejtmavší objekty Sluneční soustavy (tmavší než čerstvý asfalt).

Jakmile se takové jádro přiblíží ke Slunci, začne se z jeho povrchu uvolňovat plyn i prach, který přechodně vytvoří velmi řídkou atmosféru o velikosti od stovek tisíc až do několika desítek milionů kilometrů. Tato dočasná obálka je nasvětlena Sluncem a na obloze tak vykreslí kometu. Prakticky veškerá hmota vlasatice však zůstává i nadále ukryta v nepatrném a nezahlédnutelném jádru.

Předvede něco podobného kometa C/2011 L4 (PanSTARRS)? Těžko říci. Předpovídat chování komet skutečně není jednoduché.  Podle aktuálních měření z poloviny února 2013 je C/2011 L4 (PanSTARRS) o něco slabší, než se původně předpokládalo. Není však vyloučeno, že při těsném přiblížení ke Slunci dojde na jejím povrchu k řadě explozí, díky kterým se výrazně zjasní. Délka jejího chvostu může v takovém případě přesáhnout až několik úhlových stupňů.

Kometa se k Zemi nejvíc přiblíží 5. března 2013 – na 165 milionů kilometrů. O čtyři dny později projde 50 milionů kilometrů od Slunce. V té době bude nejjasnější, ale beznadějně utopena v záři naší denní hvězdy. První šanci ji spatřit dostaneme někdy po 11. březnu. Nejspíš až ve středu 13. března večer.

Pokud se sami vydáte na lov komety C/2011 L4 (PanSTARRS), pak do míst, která nabízí skvělý výhled nízko nad západní obzor. Nejlépe tedy na vysoký kopec. Začít pátrat je třeba krátce po západu Slunce, na ještě světlé obloze. Kometa bude jen několik stupňů nad obzorem, takže zapadne během několika desítek minut! A i když se bude její poloha v dalších dnech zlepšovat, bude současně klesat její jasnost. Samozřejmě mnohem snadněji a ve větší kráse bude pozorovatelná dalekohledy s velkým zorným polem. Tedy třeba loveckým triedrem.

Přijít podívat se samozřejmě můžete i na Hvězdárnu a planetárium Brno. Už teď se na vás těšíme!

Aktuální informace o kometě najdete na https://www.hvezdarna.cz nebo http://www.facebook.com/hvezdarna.brno nebo http://www.twitter.com/hvezdarnabrno