Menu English

Staň se pokusným králíkem a já ti řeknu, kdo jsi! II

Staň se pokusným králíkem a já ti řeknu, kdo jsi! II

Ve čtvrtek 22. února 2018 se Hvězdárna a planetárium Brno opět stane centrem výzkumu v oblasti evoluční psychologie! Návštěvníci všech věkových kategorií, kteří zavítají v odpoledních hodinách na Kraví horu, se budou moci aktivně zúčastnit bádání (a to zcela zdarma), které mimo jiné pomůže českým vědcům lépe pochopit, co vše je parazitický prvok jménem Toxoplasma gondii schopen udělat s lidským chováním. Myslíte si, že zrovna Vás se to netýká? Věřte nebo ne, ale tuhle potvůrku si nese v těle každý třetí z nás! Nepromarněte tedy jedinečnou příležitost zjistit, jestli máte „toxku“ v těle, a vydejte se na brněnskou hvězdárnu obětovat malou trochu své krve. 🙂 A aby bylo bádání úplné, tak ještě k tomu všemu dostanete za domácí úkol vyplnit osobní dotazník, který Vám prozradí mnohé o Vás samotných! A nezapomeňte také vzít své děti, jelikož i ony se budou moci do výzkumu zapojit, a to prostřednictvím jednoduchých experimentálních her, za které je bude čekat sladká odměna.

obrazek

Našimi hosty a současně odborníky v oblasti výzkumu prvoka toxoplasmy budou pracovníci Laboratoře evoluční biologie při Katedře filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Vedoucím a současně zakladatelem týmu je pravděpodobně nejznámější český evoluční biolog profesor Jaroslav Flegr, který se ve své laboratoři již zmíněným parazitem zabývá více než 20 let. V rámci jeho internetového projektu pokusnikralici.cz se jeho týmu podařilo již do svého bádání zahrnout desetitisíce dobrovolníků, a to prostřednictvím promyšlených dotazníků. Návštěvníci Hvězdárny a planetária Brno budou mít tedy ve čtvrtek 22. února 2018 možnost ojedinělý vědecký projekt obohatit i o své cenné odpovědi. Zájemci dostanou také možnost se ve 14:00 dozvědět mnohé zajímavosti o tzv. memetice, a to prostřednictvím odborné přednášky Julie Novákové z Přírodovědecké fakulty UK v Praze. Vše vyvrcholí v 18:00 v sále digitária odbornou přednáškou (vstupné 100 Kč) samotného pana profesora Jaroslava Flegra s názvem Evoluční zamrzání a evoluční tání. Jste všichni srdečně zváni!

22. února 2018, 14:00 – 20:00

foyer, přednáškový sál, digitárium

Mgr. Lenka Příplatová, Mgr. Robin Kopecký, Mgr. Julie Nováková, MUDr. Zdeněk Hodný, CSc. a prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Popadněte své ratolesti a vydejte se na Hvězdárnu a planetárium Brno! Za kým? No přece za pokusnými králíky! Během nabitého čtvrtečního odpoledne můžete zhlédnout dvě zajímavé přednášky, nechat se otestovat na toxoplazmózu (co to je a co s vámi možná (ne)dělá se můžete dozvědět na facebookové stránce Pokusní králíci, ale dotazy vám tým profesora Flegra samozřejmě rád zodpoví i na místě) a vypustit své ratolesti na našeho experimentátora Robina, který jim za pár minut spolupráce předá barevný odznáček.

22. února 2018, 14:00

přednáškový sál, vstup zdarma

Memetika: Věda, pavěda nebo užitečný model?
Mgr. Julie Nováková

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Společně se podíváme na mnohými oslavovaný, jinými zatracovaný obor memetiky. Jak se v lidské společnosti šíří objekty, které můžeme nazvat memy, informacemi nebo „klepy“ – a můžeme tento proces namodelovat? Je například možné, že memy vedly ke vzniku lidského vědomí sebe sama – a jak přesně?

22. února 2018, 18:00

digitárium, vstupné 100 Kč

Evoluční zamrzání a evoluční tání
prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.

Přírodovědecká fakulta UK v Praze

http://vstupenky.hvezdarna.cz/hvezdarna-a-planetarium-brno/myprofile/list/titledetail/5126-pristi-zastavka-vesmir

Před 20 lety byla v jistém nepříliš známém mezinárodním časopise Rivista di Biologia publikován první nástin teorie zamrzlé plasticity. Podle této dosti kacířské teorie se naprostá většina organismů může evolučně přizpůsobovat svému prostředí pouze bezprostředně po svém vzniku, následně však evolučně zamrzne a po zbylých 99 % doby své existence pouze pasivně čekají, až se jejich prostředí změní do té míry, že vyhynou. Asi před deseti lety pak byla v anglickém vydání knihy Zamrzlá evoluce uveřejněna navazující teorie zamrzlé evoluce. Podle ní celková evoluce postupně zamrzá, evoluci jakoby docházel dech, druhy se už mohly měnit jen ve stále se zužujícím se okruhu znaků. Proč tedy druhy zamrzají a proč evoluci dochází dech? A mohou druhy zase rozmrznout a může evoluce překročit svůj stín? A jak si vedou obě evoluční teorie ve světle nových objevů? To vše se dozvíte na přednášce!