Menu English

Se školou do brněnského digitária

Se školou do brněnského digitária

Hvězdárna a planetárium Brno ve druhé polovině školního roku nabízí nové vzdělávací pořady pro všechny typy škol. V exploratoriu, přednáškovém sále a především v digitáriu je připravena celá řada nových programů. Ke všem jsou navíc k dispozici pracovní listy pro žáky a metodické materiály pro pedagogy.

Náš repertoár doplnila dvě nová představení. „Se zvířátky o vesmíru“ je určeno mateřským školám a žákům prvních tříd základních škol. Pro druhý stupeň základních škol je představení „Úžasné planety“, které zábavnou formou seznamuje s podobou Sluneční soustavy. Oba pořady vznikly v produkční dílně Hvězdárny a planetária Brno a odráží rámcové vzdělávací programy. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Další novinkou, která je vhodná jako doplněk výuky biologie, je výpravné představení Přírodní výběr o podivuhodných objevech Charlese Roberta Darwina. Vytvořilo jej jedno z nejlepších producentských center na světě, holandská společnost Mirage IIID.

Výraznou renovací v posledních týdnech prošly i komentované experimenty z geometrické a vlnové optiky. Samozřejmostí jsou pracovní listy pro žáky a metodické materiály pro pedagogy navazující na všechny naše vzdělávací pořady.

Součástí vzdělávacích pořadů v digitáriu je orientace na večerní obloze. Školení moderátoři žákům ukáží nejnápadnější hvězdy i souhvězdí, stejně jako viditelné planety. To vše za pomoci nejlepšího projektoru hvězdné oblohy, jehož kvalita nemá v celé střední Evropě konkurenci.

Proč se vydat na Hvězdárnu a planetárium Brno?

Naše vzdělávací pořady vychází z věku a znalostí žáků, kladou důraz na osobní zkušenosti. Propagují kritický způsob myšlení a praktické aplikace vědeckého poznání v reálném životě. Hlavním cílem je pozitivní motivace: přírodovědný výzkum je totiž zajímavý, perspektivní a důležitý. Bez něj by náš život nebyl takový, jaký je.

Nejsme jen hvězdárna

Vzdělávací pořady uvádíme ve třech různých sálech. Digitárium nahrazuje původní planetárium a součástí zde předváděných představení je prohlídka hvězdné oblohy. V exploratoriu se můžete zúčastnit komentované prohlídky výstavy o Sluneční soustavě. V přednáškovém sále předvádíme pokusy z optiky.

Všichni zvídaví pedagogové i studenti se navíc mohou přihlásit do Internetového kurzu základů astronomie www.hvezdarna.cz/astrokurz Připraveny jsou informace o dění na nebi, návody na pozorování noční i denní oblohy či odpovědi na nejrůznější zapeklité otázky. Všichni absolventi také obdrží certifikát skutečného znalce oblohy. Celý kurz i konzultace jsou přitom zdarma.

Jak si objednat návštěvu?

Návštěvu na Hvězdárně a planetáriu Brno si lze snadno objednat přes internet na adrese www.hvezdarna.cz/skoly anebo telefonicky na čísle 541 321 287, resp. 777 605 310 každý pracovní den od 7.30 do 15.30 (vyjma prázdnin). Na všechny vzdělávací pořady máme zvýhodněné vstupné 80 Kč na žáka. Pedagogický doprovod má vstup zdarma, zdarma jsou i pracovní listy a metodické materiály. Školy z Brna a blízkého okolí mohou využít atraktivní nabídku Dopravního podniku města Brna na dopravu ze školy na hvězdárnu a zpět.