Menu English

Pozvánka na přednášku: Kvantový svět – vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení

Kvantový svět – vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení

6. února 2014 v 18.00, doc. RNDr. Aleš Lacina, CSc., Kvantový svět – vlastnosti přírody, které změnily náš způsob myšlení

Závěr 19. století byl ve fyzice obdobím téměř idylickým. Její vysoká úspěšnost při popisu okolního světa vedla k přesvědčení, že jde v podstatě již o uzavřenou vědu, k jejímuž úplnému završení stačí dořešit jen pár dílčích problémů. Avšak právě ony se staly příčinou toho, že se tehdejší dobře fungující fyzikální obraz světa zcela rozsypal. V přednášce si připomeneme selhání klasické fyziky na přelomu 19. a 20. století, popíšeme si strastiplné hledání adekvátních východisek z její krize a ukážeme si, jak byl zkonstruován nový – kvantový – fyzikální popis světa vedoucí ke všem moderním aplikacím.

Rezervace míst, program dalších odborných přednášek Hvězdárny a planetária Brno na www.hvezdarna.cz/program

Těšíme se na vaši návštěvu!