Menu English

Odhalení pamětní desky Stavba roku 2012

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY STAVBA ROKU 2012

V úterý 30. října 2012 v 10.00 hodin bude během krátkého slavnostního aktu na budově Hvězdárny a planetária Brno odhalena pamětní plaketa s oceněním Stavba roku České republiky 2012.

Malé slavnosti se zúčastní zástupci Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. (předseda Správní rady Nadace), PhDr. Jiří Kučera (časopis Stavitel společnosti Economia, a. s.), Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc. (předsedkyně poroty) a ing. arch. Martin Rudiš (autor architektonického návrhu budovy). Promluví také zástupci stavitele (Skanska, a.s.), investora (statutární město Brno) a uživatele (Hvězdárna a planetárium Brno).

Soutěž Stavba roku organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Letos bylo přihlášeno 54 staveb, počátkem září vyhlášeno 15 nominací a 4. října vyhlášeno pět Staveb roku 2012. Hvězdárna a planetárium Brno tento prestižní titul získala za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště.

Odborná porota vedená doc. Ing. arch. Radomírou Sedlákovou, CSc. posuzovala jednotlivé soutěžní stavby podle řady kritérií, např. kvality investičního záměru, začlenění do okolí, architektonické kvality (tj. celková kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyváženost), inovativnosti konstrukce, kvality stavebních a řemeslných prací nebo přijetí veřejností. Kromě Hvězdárny a planetária Brno byla takto ohodnocena ještě rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném, velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty Loukov, Fabrika hotel Humpolec a rekonstrukce administrativní budovy v Praze na ulici Štětkova.

Investorem rekonstrukce Hvězdárny a planetária Brno bylo statutární město Brno, architektonický návrh Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o. a dodavatelem Skanska, a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno. Stavba byla zahájena v srpnu 2010, dokončena v srpnu 2011, otevřena v listopadu 2011. Rozpočet celé akce dosáhl částky 97,4 milionu Kč (z toho dotace EU je 65 milionu Kč).