Menu English

Mimořádný úlovek elektronické rozhledny

Mimořádný úlovek elektronické rozhledny

Hvězdárna a planetárium Brno provozuje elektronickou rozhlednu monitorující dění nad Brnem. Její součástí jsou kamery zaznamenávající nápadné světelné jevy. V úterý 9. prosince tak v 17 hodin a 17 minut zachytily přelet velmi jasného meteoru, tzv. bolidu.

Meteory, lidově označované jako padající hvězdy, vznikají při průletu drobných částic meziplanetární hmoty zemskou atmosférou. Jsou přitom směsicí pozůstatků z dob, kdy vznikala Sluneční soustava, zbytků po kolizích planetek z hlavního pásu a po průletech kometárních jader kolem Slunce.

Tělesa meziplanetární hmoty vlétají do zemské atmosféry rychlostí až několika desítek kilometrů za sekundu. V takovém případě se prudce ohřejí, rychle vypaří a my můžeme sledovat světelný doprovod jejich zániku – meteor. Výjimečně jasný meteor se pak označuje jako tzv. bolid.

Těleso, která v úterý v podvečer vytvořilo jasný meteor, mělo hmotnost nejméně několik desítek dekagramů. Přilétlo z oblasti mezi Marsem a Jupiterem a nejspíš patřilo k proudu částic označovaných jako delta Arietidy. Jeho zánik pozorovaly stovky, možná tisíce náhodných svědků. Ti bolid popisují jako velmi jasnou světlici podobnou Měsíci v úplňku. Záře byla natolik intenzivní, že osvětlené předměty vrhaly vlastní stíny. Na konci letu se původní těleso rozpadlo na menší části.

Meteor byl pozorovatelný nejen na venkově, ale i přímo ve městě. Například na zastávce městské hromadné dopravy zoologická zahrada v Bystrci.

Průlet jasného meteoru zaznamenala kamera Hvězdárny a planetária Brno, která snímá celou oblohu nad městem. Během 8 sekund dlouhé expozice se meteor na snímku zobrazil jako světlá čára. Další, i když ne tak výjimečné události, najdete na www.zeremevesmir.cz