Menu English

Mimořádná přednáška mimořádně on-line: Marek Vácha, Věda a víra

Marek Vácha, Věda a víra | 20. září od 18:00

V sobotu 20. září 2014 v 18.00 zazní v digitáriu Hvězdárny a planetária Brno přednáška Mgr. et Mgr. Marka Váchy, Ph.D. na téma „Věda a víra“. S ohledem na mimořádný zájem o jeho vystoupení bude připraven on-line přenos, volně přístupný na www.zeremevesmir.cz

Tématem přednášky je vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vědě, jakož i současným oficiálním textům katolické církve souvisejícími s evoluční myšlenkou. V závěru přednášky zazní názor, že dnes nejde toliko o prokazování, že věda a víra si neprotiřečí, nýbrž o to, že věda se může stát věřícímu člověku cennou inspirací. Židovsko-křesťanská tradice vnímá člověka jako spolutvůrce vesmíru, a zadáním člověka je být spolutvůrcem světa.

Přímý přenos vystoupení začne v sobotu 20. září 2014 v 17:55 na stránce www.zeremevesmir.cz. Pokud to technické podmínky dovolí, bude na stejném místě k dispozici i záznam přednášky.