Menu English

Hvězdárna a planetárium Brno má „svoji“ tramvaj

U příležitosti letního slunovratu vyrazí do brněnských ulic tramvaj v „barvách“ Hvězdárny a planetária Brno. Její křest proběhne na konečné linky 4 na náměstí Míru ve čtvrtek 21. června 2012 v 18.00 hodin za účasti primátora statutárního města Brna Romana Onderky, generálního ředitele Dopravního podniku města Brna Miloše Havránka, ředitele Hvězdárny a planetária Brno Jiřího Duška a autora grafického návrhu Pavla Gabzdyla.

„Díky vstřícnému kroku Dopravního podniku města Brna máme možnost naše aktivity propagovat i tímto, pro nás dosud netradičním způsobem,“ komentuje Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno. „Bez jakéhokoli sarkasmu považujeme Dopravní podnik města Brna za oficiálního dopravce Hvězdárny a planetária Brno. Naše spolupráce přitom bude pokračovat i jiným způsobem – od nového školního roku mohou základní a střední školy za zvýhodněných podmínek využít k dopravě na naše vzdělávací pořady právě autobusy dopravního podniku.“

„Domníváme se, že vesmírná tématika (tj. galaxie, planety či mlhoviny) je v reklamě poněkud zprofanovaná,“ prozrazuje autor grafického návrhu Pavel Gabzdyl podobu hvězdárenské tramvaje. „Ta naše se pokusí zaujmout – doufejme – netradiční podobou. Tramvaj totiž na sobě ponese stylizaci barevného spektra nejdůležitější hvězdy ve vesmíru – Slunce.“

Spektrum části či celého oboru elektromagnetického záření je pro astronomy nejdůležitějším zdrojem informací o vlastnostech vesmírných objektů. Z jeho podoby lze odhadnout povrchovou teplotu, rychlost otáčení, zastoupení jednotlivých prvků a molekul v atmosféře hvězdy, přítomnost neviditelných průvodců, včetně planet, a další zajímavé informace. Spektrum vesmírných objektů přitom sestává z řady světlých nebo tmavých čar či pruhů. Každý atom, případně z nich složené molekuly, má charakteristickou skupinu spektrálních čar. Od 21. června se pak s úžasnou podobou světla přicházejícího od naší denní hvězdy mohou seznámit i obyvatelé města Brna.