Menu English

Festival vědy s RWE 2014 klepe na dveře

Festival vědy s RWE 2014 klepe na dveře

Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si klade za cíl Festival vědy s RWE, který se letos koná v pátek 12. a v sobotu 13. září 2014. Generálním organizátorem festivalu je Hvězdárna a planetárium Brno, hlavními organizátory Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany. Titulárním partnerem je RWE a.s.

Úspěšná realizace velkých i malých projektů je neodmyslitelně závislá na vnímání vědy a výzkumu laickou i odbornou veřejností. Proto se brněnské univerzitní, akademické i vzdělávací organizace také letos rozhodly vyjít s vědou do ulic a přiblížit ji veřejnosti formou ukázek vědeckých pokusů, exhibicí a experimentů.

Většina brněnských, populárně vědeckých organizací

Vše vědecké, výzkumné a badatelské předvedou Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže JUNIOR, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO Brno), Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, Turistické a informační centrum města Brna, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně.

Záštitu nad Festivalem vědy RWE laskavě poskytli: Mikuláš Bek – rektor Masarykovy univerzity, Jiří Drahoš – předseda Akademie věd České republiky, Ladislav Havel – rektor Mendelovy univerzity v Brně, Roman Onderka – primátor statutárního města Brna, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany, Pavel Suchý – rektor Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně, Petr Štěpánek – rektor Vysokého učení technického v Brně.

Festival vědy s RWE se uskuteční ve dvou dnech. V pátek 12. září budou hlavními návštěvníky žáci a studenti základních a středních škol, v sobotu 13. září pak rodiny s dětmi. Centrem programového dění bude opět Kraví hora, tentokrát bezprostřední okolí Hvězdárny a planetária Brno.

Co všechno bude možné zažít?

Vědci z Ústavu přístrojové techniky předvedou své laserové hračky a ukáží vám, jak pozoruhodné laserové světlo je.

Znalostní kvízy, možnost vyzkoušet si rekonstrukci keramické nádoby či určit kosti zvířat, postupy konzervace a rekonstrukce archeologických nálezů připravují pracovníci Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

Městská policie Brno představí oblíbený autobus s názvem MOBIDIK. Jde o dopravní prostředek a zároveň Mobilní poradenské centrum prevence kriminality, které ve svých útrobách ukrývá řadu atraktivních předmětů a aktuálních informačních panelů. U strážníků si návštěvníci mohou vyzkoušet i laserovou střelnici.

Sdružení Úžasné divadlo fyziky se spojilo s Ústavem přístrojové techniky, aby brněnští viděli špičkovou vědu z jejich města. Překvapivé experimenty ukážou, na co můžeme být právem hrdí.

Nejrůznější psí kusy, léčivé rostliny a ukázky lovu předvedou kynologové, farmaceuti a myslivci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Zábavné chemické pokusy s výbuchy i bez nich, s účastí návštěvníků i bez ní. Návštěvníci si budou moci vyčistit stříbro i zlato – to připravuje Fakulta chemická Vysokého učení technického v Brně.

Netradiční ovoce, biopaliva z révy, in-vitro kultury, model krávy nebo zahradnické produkty, jak je neznáte, předvede Mendelova univerzita v Brně.

Cisternová automobilová stříkačka, praktické užití tísňových čísel, správný postup hašení, tedy aplikace vědeckých poznatků v praxi bude mít na programu Hasičský sbor Jihomoravského kraje.

Že dobrodružství vědy a techniky může čekat i mezi stránkami knížek, prozradí Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Mendelianum Moravského zemského muzea ve spolupráci s Ústavem živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. představí a nabídne ukázku Mendelovy mobilní školy.

Hry na taktickém simulátoru VBS2 VTK, testování fyzické zdatnosti či ukázky zbraní s odborným výkladem připravuje Univerzita obrany.

Roboty postavené ze stavebnice LEGO MINDSTORMS EV3 doveze Dům dětí a mládeže JUNIOR.

Vstup zdarma

To a mnoho dalšího bude možné shlédnout na Festivalu vědy s RWE. Vstup na všechny akce je zdarma. Konkrétní program, možnost přihlášek pro školní výpravy najdete na www.festivalvedy.cz Na Festival vědy pak přirozeně naváže i Noc vědců. která se tentokrát koná v pátek 26. září 2014.