Menu English

Pozvánka na únorové přednášky

BÁJEČNÁ VĚDA – ÚNOROVÉ PŘEDNÁŠKY

Výjimečné myšlenky, výjimečné přístroje – cyklus přednášek známých popularizátorů i odborníků, kteří prezentují některé z mnoha vědeckých témat. Délka pořadu často závisí na zájmu tazatelů, ale nepřevýší 90 minut. Přednášky se konají buď ve velkém planetáriu anebo v poněkud komornějším přednáškovém sále.

5. března 2013 v 18.00
Ing. Alexander Kuna, Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v Praze
PŘESNÝ ČAS A FREKVENCE VE VĚDĚ A TECHNICE
Jednotka času – sekunda – je ze všech fyzikálních jednotek nejpřesněji realizována a měřena. Jak se vytváří přesný čas a frekvence? Co jsou časové stupnice a jakým způsobem je lze porovnávat na malou i velkou vzdálenost. Jakou roli hraje přesný čas a frekvence v satelitní navigaci? Na tyto a další otázky odpoví Ing. Alexander Kuna, Ph.D. z Laboratoře Státního etalonu času a frekvence…

 

12. března 2013 v 18.00
doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, Ústav fyzikální elektroniky
HAARP – NEBESKÁ HARFA NEBO PEKELNÁ HARPUNA?
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) je kontroverzní americký vojenský výzkumný program zaměřený na ionosféru. Přednáška nastíní význam ionosférické vrstvy kolem Země i principy jejího zkoumání pomocí elektromagnetických vln. Pokusíme se proniknout spletencem krycích oficiálních prohlášení i šílených konspiračních teorií. Naznačíme možnosti civilního i vojenského využití řízeného ovlivňování ionosféry. A na závěr i nějaké nápady pro amatérské harfeníky či harpunáře.

 

26. března 2013 v 17.00 a 20.00
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR v Praze
ŽEŇ OBJEVů 2012
Tradiční a stále výjimečné ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi astronomie a kosmonautiky, které se odehrály v uplynulém roce. Přednáška mimořádně v 17.00 a 20.00 hodin.