Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Pozvánka na únorové přednášky

BÁJEČNÁ VĚDA – ÚNOROVÉ PŘEDNÁŠKY

Výjimečné myšlenky, výjimečné přístroje – cyklus přednášek známých popularizátorů i odborníků, kteří prezentují některé z mnoha vědeckých témat. Délka pořadu často závisí na zájmu tazatelů, ale nepřevýší 90 minut. Přednášky se konají buď ve velkém planetáriu anebo v poněkud komornějším přednáškovém sále.

5. března 2013 v 18.00
Ing. Alexander Kuna, Ph.D.
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v Praze
PŘESNÝ ČAS A FREKVENCE VE VĚDĚ A TECHNICE
Jednotka času – sekunda – je ze všech fyzikálních jednotek nejpřesněji realizována a měřena. Jak se vytváří přesný čas a frekvence? Co jsou časové stupnice a jakým způsobem je lze porovnávat na malou i velkou vzdálenost. Jakou roli hraje přesný čas a frekvence v satelitní navigaci? Na tyto a další otázky odpoví Ing. Alexander Kuna, Ph.D. z Laboratoře Státního etalonu času a frekvence…

 

12. března 2013 v 18.00
doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, Ústav fyzikální elektroniky
HAARP – NEBESKÁ HARFA NEBO PEKELNÁ HARPUNA?
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) je kontroverzní americký vojenský výzkumný program zaměřený na ionosféru. Přednáška nastíní význam ionosférické vrstvy kolem Země i principy jejího zkoumání pomocí elektromagnetických vln. Pokusíme se proniknout spletencem krycích oficiálních prohlášení i šílených konspiračních teorií. Naznačíme možnosti civilního i vojenského využití řízeného ovlivňování ionosféry. A na závěr i nějaké nápady pro amatérské harfeníky či harpunáře.

 

26. března 2013 v 17.00 a 20.00
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Fyzikální ústav AV ČR v Praze
ŽEŇ OBJEVů 2012
Tradiční a stále výjimečné ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi astronomie a kosmonautiky, které se odehrály v uplynulém roce. Přednáška mimořádně v 17.00 a 20.00 hodin.