Menu English

Odborné přednášky

Na přednášky k nám zveme známé popularizátory prezentující některé z mnoha vědeckých témat, ale také špičkové odborníky, s nimiž se v menším počtu diváků ponoříte hlouběji do problematiky a dokonce se dle zájmu můžete zúčastnit i rozsáhlejší diskuze.

  • Nejbližší termíny představení:
30. 3. 2023 18:00
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc., Cesta do hlubin mozku
13. 4. 2023 18:00
prof. RNDr. Miloslav Dušek, Dr., Kvantové technologie (18:00 - 18:50) Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Optické kvantové hodiny – cesta k zpřesnění a nové definici jednotky času (19:00 - 19:50)
18. 4. 2023 18:00
Ing. Prokop Hapala, Ph.D. Jak stavět stroje z molekul?
27. 4. 2023 18:00
doc. RNDr. Eduard Kejnovský, CSc., Tajemství genů – od vzniku života po genom člověka