Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Za jedničku z matiky nebo fyziky…

Hvězdárna a planetárium Brno si na konec školního roku pro všechny koumáky připravila malou odměnu. Kdo přinese o víkendu 28. a 29. června 2014 vysvědčení s jedničkou z matematiky nebo fyziky, bude mít vstup na jeden pořad digitária zdarma.

„Nejoblíbenějším dnem všech školáků je bezpochyby poslední den školního roku. O to příjemnější je, když se na vysvědčení pyšní samé jedničky. Všichni ale dobře víme, že každý nemusí mít nadání na všechno. Mezi nejméně oblíbené předměty zřejmě patří matematika a fyzika, ale kde by byl výzkum vesmíru bez těchto oborů? Proto jsme se rozhodli odměnit všechny školáky a studenty, kteří tyto předměty zvládají doslova na jedničku.“ Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Matematika je vědní obor, který nás doprovází celým životem. Není o počtech či výpočetních vzorcích, ale o způsobu myšlení. Její výsledky jsou zcela přesně formulovány, je královnou všech věd. Proto přineste ukázat své vysvědčení s jedničkou z matematiky nebo fyziky o víkendu 28. a 29. června a dostanete volnou vstupenku na jeden pořad v digitáriu zdarma.

Abyste se neztratili…

V sobotu 28. a v neděli 29. června si můžete vybrat z následujících pořadů digitária:

sobota

13:30 Kouzelný útes Kaluoka´hina

15:00 Astronaut

16:30 Astronaut

18:00 Cesta za miliardou hvězd

neděle

13:30 Kouzelný útes – Kaluoka´hina

15:00 Astronaut