Menu English

Vesmírné velikonoce

VV 2019 na brněnské hvězdárně

Co to jsou VV 2019? No přece Vesmírné Velikonoce na Hvězdárně a planetáriu Brno! A kdy nastanou? V sobotu 13. dubna 2019 od 14.00 do 17.00. Všechny děti si za symbolickou cenu 50 Kč vytvoří a domů odnesou skutečné vesmírné vejce. Základ na výrobu bude připraven (až do vyčerpání zásob), ale kdo chce, může si přinést vlastní vyfouknutá vajíčka.

Cože se to bude dít? No budeme vyrábět netradiční galaktická vejce. Vesmírné černi, hvězdného prachu i měsíčních úlomků máme dost, takže stačí dojít na Kraví horu. Svoji návštěvu spojte s některým z pořadů v digitáriu, které umí promítat i ve 3D.

Tak hurá jaro je tady, neseďte doma a vyrazte na cestu!

Jak Velikonoce souvisí s vesmírem?

Velikonoce jsou nejdůležitějším svátkem křesťanského světa. Jejích datum je ovšem pohyblivé, takže každoročně připadají na jinou dobu. Kdysi bylo určování data Velikonoc nepřesné a problematické. Trochu pořádku vnesl až 1. nikajský koncil, který svolal císař Constantinus I. v roce 325 do města Nikaia. Jednalo se tehdy o první opravdový ekumenický koncil. Na něm se mimo jiné rozhodlo o určování data Velikonoc. Tyto svátky připadají podle pravidla na první neděli po prvním jarním úplňku. V případě, že úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až za týden. Datum Velikonoční neděle se tak pohybuje v intervalu od 22. března do 25. dubna.

Letos přicházejí Velikonoce hodně pozdě – Velikonoční neděle je až 21. dubna. Není to nejpozdnější možné datum, nejpozdnější možné datum je 25. dubna, ale na to si musíte počkat až do roku 2038, naposled se tak stalo v uvedeném roce 1943. Velikonoční neděle může přijít nejdříve 22. března, ale taková událost je mnohem vzácnější. Naposledy se to stalo roku 1818, a tak rané datum přijde zase až v roce 2285!