Menu English

V Brně se sejde Česká astronomická společnost

Hvězdárna a planetárium Brno bude ve dnech 23. a 24. března 2013 hostit 19. sjezd České astronomické společnosti. Záštitu nad touto prestižní akcí převzal primátor statutárního města Brna Roman Onderka, pozvání na zahájení přijal i rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek. 19. sjezd České astronomické společnosti začíná v sobotu 23. března v 11 hodin slavnostními proslovy. Poté bude následovat administrativní jednání. V podvečerních hodinách Hvězdárna a planetárium Brno představí projekt Přírodovědného digitária. V neděli 24. března v dopoledních hodinách bude na následující tříleté období zvolen nový předseda a výkonný výbor České astronomické společnosti.

„Náročná rekonstrukce Hvězdárny a planetária Brno se dočkala uznání nejen ze strany veřejnosti, ale také odborníků. Sjezd České astronomické společnosti je přitom jednou z posledních velkých akcí před zahájením digitalizace projekčního sálu velkého planetária, které představuje další výjimečný počin města Brna v popularizaci vědy,“ uvedl Roman Onderka, primátor statutárního města Brna.

„Česká astronomická společnost byla vždy nějakým způsobem spjata s brněnskou hvězdárnou. Svou vědeckou kariéru zde začínala řada významných vědců, nejen astronomů. Figuruje mezi nimi třeba známý popularizátor Jiří Grygar, objevitel jedné z nejslavnějších vlasatic 20. století Luboš Kohoutek, astrofyzik Zdeněk Kvíz, profesor astronomie Miroslav Vetešník, Luboš Perek, který se podílel na vypracování definice kosmického prostoru a geostacionární dráhy i na přípravě smlouvy o využití Měsíce výhradně pro mírové účely,“ řekl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

„Česká astronomická společnost si nesmírně váží činnosti brněnské hvězdárny jak na poli odborném, tak při popularizaci vědy, zejména astronomie. Jsme proto velice rádi, že se Hvězdárna a planetárium Brno stala v uplynulém volebním období kolektivním členem České astronomické společnosti. Chtěl bych jí a osobně jejímu řediteli Jiřímu Duškovi jménem celé naší společnosti vyjádřit neskonalé díky za to, že nabídla své prostory ke konání našeho sjezdu,“ sdělil Jan Vondrák, předseda České astronomické společnosti.

Česká astronomická společnost

Česká astronomická společnost je dobrovolné sdružení odborných a vědeckých pracovníků v astronomii, amatérských astronomů a zájemců o astronomii z řad veřejnosti. Patří mezi společnosti sdružené v Radě vědeckých společností při Akademii věd České republiky, je kolektivním členem Evropské astronomické společnosti a spolupracuje se zahraničními astronomickými společnostmi. Česká astronomická společnost byla založena 8. prosince 1917, v současnosti má více než šest stovek členů. Předsedou společnosti je Jan Vondrák, čestným předsedou Jiří Grygar.

Hlavní náplní společnosti je podpora práce jejích členů. Pořádá pro ně astronomické přednášky, organizuje exkurze a jiné společné akce. Její pobočky spolupracují s místními hvězdárnami. Hlavní akcí České astronomické společnosti určenou mládeži je Astronomická olympiáda pořádaná za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Společnost se také výrazně angažuje v boji proti světelnému znečištění. K významným astronomickým událostem vydává tiskové zprávy, které jsou přebírány našimi tiskovými agenturami a předními deníky. Známý je také popularizační portál o astronomii www.astro.cz provozovaný Českou astronomickou společností.