Menu English

Soutěž picoBalloon Challenge 2022 startuje!

Bude čtvrtý ročník soutěže stejně zajímavý jako ty minulé? Nebo ještě víc? Nebude lehké překonat několikanásobný oblet planety nebo sondu, která obsahovala i kameru… Věříme ale, že se o to rozhodně pokusíte! Tímto otevíráme přihlašování do letošní picoBalloon Challenge, která proběhne 25. června na půdě Hvězdárny a planetária Brno ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity.

Co je to picoBalloon?

PicoBalloon je malá elektronická sonda, pověšená na relativně obyčejný balónek naplněný héliem. Sonda je velice lehká a obsahuje různé senzory na měření základních meteorologických veličin – kreativitě se meze ale nekladou. Údaje se získávají rádiovým přenosem ve volných nebo radioamaterských pásmech. V ideálních podmínkách se sonda dostane do výšky klidně až 10 kilometrů, kde se pak vznáší a nechá se unášet prouděním vzdušných mas. Takový picoBalloon představuje velice zajímavou výzvu pro konstruktéry – ať už jde o efektivní práci s hmotností sondy, energeticky šetrné programování nebo rádiovou komunikaci.

Jak se přihlásit?

 • Zaregistrujte svůj tým e-mailem zaslaným na piko@hvezdarna.cz
 • V přihlášce prosím uveďte:
  • jména jednotlivých členů a název týmu nebo volací znak,
  • pokud jste ze střední nebo vysoké školy, tak její název,
  • e-mail a nejlépe i telefon na šéfkonstruktéra (vedoucího) vašeho týmu
 • Uzavírka přihlášek je v úterý 31. května 2022 půlnoci (00:00).

O co se soutěží?

 • Konstruktéři nejdéle letícího balonu (anebo posledního vysílajícího a letícího balonu) obdrží cílovou prémii ve výši 1000 euro (resp. ekvivalent v českých korunách).
 • Konstruktéři čtyř dalších nejdéle letících balónů obdrží cenu ve výši 200 euro (resp. ekvivalent v českých korunách).

Pravidla soutěže

 1. Balóny budou postupně vypouštěny v sobotu 2. července z Hvězdárny a planetária Brno. V případě zlého počasí bude soutěž přesunuta na pozdější termín.
 2. Soutěž je určena pro jednotlivce i družstva, každý přihlášený (jednotlivec nebo družstvo) může zkonstruovat a vypustit 1 sondu.
 3. Veškeré náklady na účast v soutěži (stavba sondy, cesta, ubytování) si hradí konstruktéři.
 4. Organizátoři zajistí zdarma plnící plyn (hélium) a balóny Qualatex 36”, které musí účastníci použít. Sondu nelze vypustit na vlastním balónu, včetně vlastního plnícího plynu.
 5. Každé sondě bude přidělen 1 balón s nalepovacím štítkem. Štítek obsahuje emailovou adresu organizátora a název soutěžícího týmu.
 6. Pořadí výherců bude určovat celková doba letu.
 7. Jako celková doba letu se počítá čas od vypuštění po zaslání poslední zprávy o poloze. Pokud nedojde k přihlášení sondy po dobu 240 hodin (10 dní), bude prohlášena za ztracenou.
 8. Použitá frekvence ani komunikační protokol nejsou stanoveny. Sonda však musí používat takovou komunikaci, aby ji bylo možné zachytit na jakémkoliv místě na planetě, a současně, aby konstruktéři dodrželi zákony a pravidla telekomunikačního provoz (rádiové frekvence) v jednotlivých zemích světa.
 9. Hmotnost sondy s veškerým příslušenství nesmí přesáhnout 20 gramů. Sondy budou před startem zvážené pomocí přesné váhy. Sondy s vyšší hmotností budou diskvalifikovány a nepřipuštěni ke startu.
 10. Povinná informace získaná ze sondy musí být alespoň přibližná výška, ve které se nachází. Způsob určení libovolný.
 11. Průběžně získané informace ze sondy je účastník povinen ihned poskytovat organizátorům soutěže.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).
 13. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo pořadatele na náhradu způsobené škody.
 14. Účast v soutěži je dobrovolná. Vítězové budou vyrozuměni po skončení soutěže. Vyplacení odměny je podmíněno písemným souhlasem soutěžících.
 15. V případě nejasností nebo pochybností má rozhodné slovo ředitel Hvězdárny a planetária Brna. Není proti němu odvolání.