Menu English

Rozšíření parku Kraví hory: jednoduchost vtělená do základního koloběhu přírody

Uvažovaná nová část veřejně přístupného parku na Kraví hoře se nachází v těsném sousedství Hvězdárny a planetária Brno, na severozápadním okraji tzv. „areálu VUT“. Jde o pozemky (včetně několika budov) ve vlastnictví města Brna, jež byly svěřeny do užívání Hvězdárně a planetáriu Brno. Daný prostor představuje východním směrem svažité území o rozměrech 100 x 80 metrů s výškovým převýšením 8 metrů. 

Navrhujeme odstranění pěti objektů, které vznikly jako provizorium za druhé světové války. Zachováme přitom stávající podobu terénu s vodorovnými plochami navzájem oddělenými výrazným svahováním. Stejně tak – až na výjimky – budou zachovány všechny vzrostlé stromy. Nový plot oddělí prostor ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně (tj. zbylé části „areálu VUT“).

Po ukončení bourací prací doplníme prostor nezbytným mobiliářem. Sedacími prvky, odpadkových koši. Uvažovat lze také o vyhlídce nebo piknikovém místě. Ve výsledku by mělo ale jít o klidnou, zelenou zónu poněkud divočeji zarostlého charakteru. To je hlavní cíl všech úprav.

  • 8000 metrů čtverečních nového, volně přístupného parku
  • zachováme všechny zdravé stromy, další vysadíme
  • zachováme všechny zelené plochy, dalších přidáme
  • odstraníme pět „dožívajících“ budov
  • posuneme plot, který oddělí areál ve vlastnictví VUT
  • najmeme správce nového parčíku
  • zbývající části areálu ve vlastnictví VUT se změny nijak nedotknou

Červenými hranicemi je vyznačena plocha možného rozšíření veřejně přístupného parku na Kraví hoře. Zbývající budovy jsou ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně a změny se jich nijak nedotknou.
Možná podoba vyhlídkového prstence kombinujícího architekturu, sochařství a krajinářské úpravy.