Menu English

Rozšíření parku Kraví hory: jednoduchost vtělená do základního koloběhu přírody

Hvězdárna a planetárium Brno se dlouhodobě věnuje kultivaci parku Kraví hory. Nejen proto, že je na její podobě provozně závislá, ale především proto, že se jedná o zelené plíce centra města. Aktuálně dokončujeme rozsáhlou opravu sedm desetiletí starých astronomických kopulí a takzvaného paloučku u létajícího talíře. Uspěli jsme také s projektem Velké Dešťovky, díky kterému budeme naše trávníky zavlažovat dešťovou vodou. Ovšem tím nejvýznamnějším a pro budoucnost naší organizace silně strategickým projektem je rozšíření veřejného parku dle návrhu architekta Martina Rudiše, v koordinaci s městem Brnem a Vysokým učením technickým v Brně.

  • 8000 metrů čtverečních nového, volně přístupného parku
  • zachováme všechny zdravé stromy, další vysadíme
  • zachováme všechny zelené plochy, dalších přidáme
  • posuneme plot, vytvoříme vyhlídkové místo
  • najmeme správce nového parčíku

Nová část již brzo veřejně přístupného parku na Kraví hoře se nachází v těsném sousedství Hvězdárny a planetária Brno, na severozápadním okraji tzv. „areálu VUT“. V současnosti jde o pozemky (včetně několika budov) ve vlastnictví města Brna, jež byly svěřeny do užívání Hvězdárně a planetáriu Brno. Daný prostor představuje východním směrem svažité území o rozměrech 100 x 80 metrů s výškovým převýšením 8 metrů. 

V první fázi realizace projektu dojde k odstranění pěti objektů tak, aby byla zachována stávající podoba terénu s vodorovnými plochami navzájem oddělenými výrazným svahováním. Stejně tak – až na výjimky – budou zachovány všechny vzrostlé stromy. Nový plot pak oddělí prostor ve vlastnictví Vysokého učení technického v Brně (tj. zbylé části „areálu VUT“). Stane se tak v první polovině roku 2023.

Ve druhé fázi projektu navrhujeme vybudovat vyhlídkový prstenec kombinující architekturu, sochařství a krajinářské úpravy. Budoucí návštěvník horizontální rozhledny dostane možnost projít se po kruhové cestě ve tvaru prstence o průměru 42 metrů, délce 132 metrů a pochůzné šířce 3,5 metru, který bude obklopený neformálně udržovaným stávajícím terénem a korunami vzrostlých stromů. Vstup na toto neobvyklé místo monumentálního užitého umění v přírodě bude bezbariérový, zcela volný a zdarma. Stane se tak na přelomu let 2023 a 2024.

Ladný prstenec – spoře podepřen – se bude plynule zvedat nad terén, aby nabídnul netradiční 360° výhled do okolní krajiny a současně obklopil zelený prostor vhodný pro vydechnutí a relaxaci – moderní rande point. Procházka po této cestě ukáže park z jiného úhlu. Místo toho, aby se lidé dívali na stromy ze země, budou se procházet mezi jinak stěží dostupnými korunami stromů a ocitnou se na dosah jejich větví i listů. Struktura vytvořená pro park (jenž však zůstane její přítomností neporušen) a park, který se stane přirozenou součástí struktury – to je ideová podstata záměru.

Symboliku kruhu rozvine sdělení ve formě grafiky na povrchu vysuté cesty, které umocní celkový vjem: Kruh nemá konec ani začátek, je znamením celistvosti a nekonečnosti. Kruh je symbolem času (rozdělený na dvanáctiny) i orientace v prostoru (s vyznačenou čtveřicí světových stran). Kruhovou podobu má v očích astronomů i celý vesmír. Kruh bude vytvořen z atomů, které z části vznikly při Velkém třesku před 14 miliardami let a z částí díky termojaderným reakcím dávno zaniklých hvězd.