Menu English

Právě pro vás dokončujeme novou výstavu v podzemním sále Exploratoria. Jakmile bude hotová, bude sál opět zpřístupněn. Děkujeme za pochopení.

Soutěž picoBalloon Challenge 2021 startuje!

picoBalloon Challenge 2021

Po dvou úspěšných ročnících jsme odhodláni ve spolupráci se Slovenskou organizací pro vesmírné aktivity organizovat i ten třetí! Kvůli aktuální situaci jsme se ale rozhodli soutěž picoBalloon Challenge přesunout raději za začátek léta. Doufáme, že se do té doby situace poněkud zklidní a že se sejdeme na Kraví hoře, abychom se opět pokusili obletět zeměkouli!

Co je to picoBalloon?

PicoBalloon je malá elektronická sonda, pověšená na relativně obyčejný balónek naplněný héliem. Sonda je velice lehká a obsahuje různé senzory na měření základních meteorologických veličin – kreativitě se meze ale nekladou. Údaje se získávají rádiovým přenosem ve volných nebo radioamaterských pásmech. Při správném nafouknutí se sonda dostane do výšky až 10 kilometrů, kde se pak vznáší a nechá se unášet prouděním vzdušných mas. Takový picoBalloon představuje velice zajímavou výzvu pro konstruktéry – ať už jde o efektivní práci s hmotností sondy, energeticky šetrné programování a nebo rádiovou komunikaci.

Jak se přihlásit?

 • Zaregistrujte svůj tým e-mailem zaslaným na piko@hvezdarna.cz
 • V přihlášce prosím uveďte:
  • jména jednotlivých členů a název týmu,
  • pokud jste ze střední nebo vysoké školy, tak její název,
  • e-mail a nejlépe i telefon na šéfkonstruktéra (vedoucího) vašeho týmu
 • Uzavírka přihlášek je v úterý 31. května 2021 půlnoci (00:00).

O co se soutěží?

 • Konstruktéři nejdéle letícího balonu (anebo posledního vysílajícího a letícího balonu) obdrží cílovou prémii ve výši 1000 euro (resp. ekvivalent v českých korunách).
 • Konstruktéři čtyř dalších nejdéle letících balónů obdrží cenu ve výši 200 euro (resp. ekvivalent v českých korunách).

Podmínky soutěže

 1. Balóny budou postupně vypouštěny koncem června z Hvězdárny a planetária Brno. Přešný termín bude stanoven podle vývoje pandemické situace.
 2. Soutěž je určena pro jednotlivce i družstva, každý přihlášený (jednotlivec nebo družstvo) může zkonstruovat a vypustit 1 sondu.
 3. Veškeré náklady na účast v soutěži (stavba sondy, cesta, ubytování) si hradí konstruktéři.
 4. Organizátoři zajistí zdarma plnící plyn (hélium) a balóny Qualatex 36”, které musí účastníci použít. Sondu nelze vypustit na vlastním balónu, včetně vlastního plnícího plynu.
 5. Každé sondě bude přidělen 1 balón s nalepovacím štítkem. Štítek obsahuje emailovou adresu organizátora a název soutěžícího týmu.
 6. Pořadí výherců bude určovat celková doba letu.
 7. Jako celková doba letu se počítá čas od vypuštění po zaslání poslední zprávy o poloze. Pokud nedojde k přihlášení sondy po dobu 240 hodin (10 dní), bude prohlášena za ztracenou.
 8. Použitá frekvence ani komunikační protokol nejsou stanoveny. Sonda však musí používat takovou komunikaci, aby ji bylo možné zachytit na jakémkoliv místě na planetě, a současně, aby konstruktéři dodrželi zákony a pravidla telekomunikačního provoz (rádiové frekvence) v jednotlivých zemích světa.
 9. Hmotnost sondy s veškerým příslušenství nesmí přesáhnout 20 gramů. Sondy budou před startem zvážené pomocí přesné váhy. Sondy s vyšší hmotností budou diskvalifikovány a nepřipuštěni ke startu.
 10. Povinná informace získaná ze sondy musí být alespoň přibližná výška, ve které se nachází. Způsob určení libovolný.
 11. Průběžně získané informace ze sondy je účastník povinen ihned poskytovat organizátorům soutěže.
 12. Pořadatel nenese odpovědnost za uvedení nesprávných či nepřesných informací v souvislosti se soutěží (ať už byly způsobené lidským faktorem či technickou vadou).
 13. Pořadatel upozorňuje, že jakýkoliv úmyslný pokus poškodit nebo narušit legitimní chod soutěže může být kvalifikován jako porušení platných právních předpisů, může vést k vyloučení soutěžícího ze soutěže a může rovněž zakládat právo pořadatele na náhradu způsobené škody.
 14. Účast v soutěži je dobrovolná. Vítězové budou vyrozuměni po skončení soutěže. Vyplacení odměny je podmíněno písemným souhlasem soutěžících.
 15. V případě nejasností nebo pochybností má rozhodné slovo ředitel Hvězdárny a planetária Brna. Není proti němu odvolání.