Menu English

Právě pro vás dokončujeme novou výstavu v podzemním sále Exploratoria. Jakmile bude hotová, bude sál opět zpřístupněn. Děkujeme za pochopení.

Jihomoravský kraj fandí vědě!

Zastupitelstvo Jihomoravského kraje dnes odsouhlasilo dvojici projektů na propagaci vědy a techniky v Jihomoravském kraji v celkové výši 2,9 milionu korun. Například vznikne mapa s unikátní grafickou podobou, která představí populárně-vzdělávací instituce v Brně a okolí, současně se podpoří několik výjimečných aktivit pro nejširší veřejnost.

Doufám, že dnešním dnem je zahájena dlouhodobá spolupráce mezi našimi institucemi v oblasti popularizace vědy. Jižní Morava se stala centrem vědeckého výzkumu a my se snažíme ukázat všem, jak moc je věda zajímavá. Že se to daří, dokazuje rostoucí zájem o studium zajímavých oborů na brněnských univerzitách. A toto je jen další logický krok našeho kraje na cestě mezi nejrozvinutější evropské regiony. Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

V Jihomoravském kraji vznikají menší i větší vědecko-výzkumná centra, jako houby po dešti rostou nejrůznější start-upy. Je bezvadné, že nyní přichází i podpora populárně-vědeckých aktivit, které se snaží ony úžasné objevy a fantastické projekty přiblížit běžné veřejnosti. Neméně důležitá je i spolupráce těchto institucí – bez ohledu na zřizovatele. Prostě, u nás na jižní Moravě se vždy domluvíme. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a hlavní garant obou těchto projektů

Vědecká mapa

V průběhu léta vznikne tištěná mapa se vzdělávacími institucemi v Brně a nejbližším okolí. Kromě informací o jednotlivých populárně-vědeckých centrech zde budou uvedeny i přírodovědné či technické zajímavosti, se kterými se mohou lidé prahnoucí po poznání volně potkat. Mapa vyjde v nákladu 50 000 kusů a bude zdarma distribuována organizacemi zřízenými Jihomoravským krajem nebo městem Brnem. Rozdávána bude také na volně přístupných vzdělávacích akcích typu Festival vědy anebo Noc vědců.

Druhá mapa celého Jihomoravského kraje bude mít podobu jednoduché internetové aplikace využívající standardní platformu pro mobilní telefon. Její výhodou bude průběžné doplňování informací. Další produktem bude série fotografií vytipovaných institucí, které bude Jihomoravský kraj používat k propagaci.

„Kick off“ vybraných akcí popularizujících vědu

Cílem je jednorázová, masivní propagace akcí, pro stovky až tisíce návštěvníků s nulovým nebo symbolickým vstupným, které organizuje několik vzdělávacích institucí najednou. Nejde tedy o jejich dlouhodobou podporu, ale jakési „nakopnutí“ a zviditelnění.

Podpořené akce jsou založeny na interaktivním a hravém přístupu k návštěvníkům, jenž vede k samostatnému experimentování a objevování základních zákonů vědy a techniky. Konkrétně budou v letošním roce podpořeny projekty Měsíční noc, Festival vědy, Noc vědců, Festival Prototyp, Bastlfest a Svátek světla. Již v těchto chvílích se na všechny základní i střední školy v Jihomoravském kraji rozesílá manuál na pozorování úplného zatmění Měsíce v pátek 27. července 2018. Na podzim pro změnu představitelé všech obcí obdrží příručku o správném osvětlování – ať již veřejném, anebo reklamním, která vzniká ve spolupráci s představiteli České astronomické společnosti.

Podobný projekt podpory nemá žádný z krajů, Jihomoravský kraj tak jasně vyjadřuje, že se jedná o centrum moderních technologií a inovací, a že může být vzorem v propagaci neformálního způsobu vzdělávání. Lze předpokládat, že dlouhodobým působením na veřejnost, zejména děti a mládež, v nich tato aktivita probudí zájem o přírodní a technické vědy. V návaznosti na společný plán akcí se tak podpoří kolektivní propagace populárně-vědeckých aktivit, se zapojením většího počtu partnerů a dopadem na širší cílovou skupinu.