Menu English

Jsme Stavba roku 2012

Realizace budovy Hvězdárny a planetária Brno byla během slavnostního setkání 4. října 2012 na půdě Senátu Parlamentu České republiky vyhlášena jednou z pěti Staveb roku 2012. Drobnou kuriozitou je, že se stala současně stou takto oceněnou stavbou za 20 let trvání této soutěže.

„Završením úspěšné rekonstrukce, resp. přestavby brněnské hvězdárny v loňském roce, a nedávné dokončení oprav nejstarší části, totiž hvězdářské kopule, je významné ocenění Stavba roku 2012, které v těchto dnech obdrželo planetárium a s ním i město Brno. Prestižní vyznamenání je tečkou za jednou historickou etapou a zároveň velkým příslibem do blízké budoucnosti. Už nyní patří hvězdárna mezi nejnavštěvovanější instituci ve městě Brně a dle připravovaných programů mohu říci, že další překvapení v oblasti astronomie se připravují,“ řekl primátor města Brna Roman Onderka.

Letos bylo přihlášeno 54 staveb

Soutěž Stavba roku organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investorů, projektantů a dodavatelů. Letos bylo přihlášeno 54 staveb, počátkem září vyhlášeno 15 nominací a ve čtvrtek vyhlášeno pět Staveb roku 2012. Hvězdárna a planetárium Brno tento prestižní titul získala za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště.
Odborná porota vedená doc. Ing. arch. Radomírou Sedlákovou, CSc. posuzovala jednotlivé soutěžní stavby podle řady kritérií, např. kvality investičního záměru, začlenění do okolí, architektonické kvality (tj. celková kvalita prostorového, funkčního, konstrukčně-technického a estetického řešení, jeho hospodárnost a vyváženost), inovativnosti konstrukce, kvality stavebních a řemeslných prací nebo přijetí veřejností. Kromě Hvězdárny a planetária Brno byla takto ohodnocena ještě rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném, velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty Loukov, Fabrika hotel Humpolec a rekonstrukce administrativní budovy v Praze na ulici Štětkova.

Prestižní ohodnocení

Jedná se o skutečně velmi prestižní ohodnocení, které zviditelňuje nejen Hvězdárnu a planetárium Brno, ale především oceňuje kreativní a odvážný přístup všech realizátorů. Zda architektonické řešení budovy na Kraví hoře vstoupí do učebnic, nevíme. Rozhodně ale opět dokazuje, že Brno patří mezi moderní evropská města, která si váží vědy a vzdělání.

Faktické informace

Investorem rekonstrukce Hvězdárny a planetária Brno bylo statutární město Brno, architektonický návrh Rudiš-Rudiš architekti, s.r.o. a dodavatelem Skanska, a.s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno.