Menu English

Právě pro vás dokončujeme novou výstavu v podzemním sále Exploratoria. Jakmile bude hotová, bude sál opět zpřístupněn. Děkujeme za pochopení.

ESINET Road Show

Přijďte se inspirovat jak jednoduše využít špičkové technologie pro rozvoj vašeho projektu nebo nápadu.

Výjimečná akce ESINET Road Show se uskuteční ve čtvrtek 8. prosince 2011 na Hvězdárně a planetáriu Brno. Akci pořádá Jihomoravské inovační centrum (JIC) ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Brno a kanceláří transferu technologií Evropské vesmírné agentury (ESA Technology Transfer Programme Office).

Cílem akce je představit možnosti využití vesmírných technologií pro nevesmírné aplikace a objevit tak zcela nové příležitosti pro rozvoj firmy či spolupráci na výzkumných projektech. ESINET Road Show je určena jak pro začínající firmy, tak pro malé a střední podniky, výzkumné pracovníky, studenty, centra transferu technologií a investory.

V dopolední části programu, která je věnovaná prezentacím, vystoupí například odborníci z kanceláře transferu technologií ESA či zástupci německých firem LatitudeN a MAVinci, které mají praktické zkušenosti s využitím  technologií vyvinutých v rámci vesmírného výzkumu.

V odpolední části budou mít účastníci možnost setkat se osobně se zástupci kanceláře transferu technologií ESA, se kterými mohou konzultovat své projektové záměry, zjistit podmínky dostupnosti některých technologií, či se zúčastnit setkání s odborníky z praxe nad svým podnikatelským záměrem v rámci MIC Minutes.

Registrace na ESINET Road Show je otevřena do 28. listopadu 2011 na http://www.jic.cz/esinet. Vstup na ESINET Road Show je po registraci bez poplatku.

ESINET je mezinárodní sdružení inovačních center podporující transfer znalostí a technologií z oblasti vesmírného výzkumu. ESA Technology Transfer Programme Office (ESA TTPO) podporuje využití technologií vyvinutých v rámci vesmírného výzkumu prakticky ve všech odvětvích a vznik start-up firem. Od roku 1990, kdy byla ESA TTPO založena, pomohla transferovat více než 200 vesmírných technologií do aplikací využívaných v každodenním životě.

Pro ilustraci o možnostech využití vesmírných technologií stručné představení prezentujících organizací:

  • LatitudeN GmbH je začínající firma, která vyvíjí inteligentní řešení pro mobilní  telefony založené na satelitní lokalizaci, a to zejména pro oblast cestovního ruchu. Jejich prvním produktem je mobilní průvodce Farol, který byl úspěšně nasazen v portugalském městě Porto. Firma sídlí v Technologickém a inovačním centru TIZ v německém Darmstadtu.
  • MAVinci UG je mladá progresivní společnost, která se zabývá vývojem a výrobou bezpilotních letadel s rozpětím křídel od 2 do 5 metrů. Jejich bezpilotní systém umožňuje mapovat oblasti zasažené přírodními katastrofami, staveniště, plochy pro rozvoj obcí, skládky, kamenolomy a další oblasti. Firma sídlí v Technologickém a inovačním centru TIZ v německém Darmstadtu.
  • ADM, a.s. je firma z JIC Innovation Parku, která vyrábí pokročilé zubní materiály Dentapreg založené na kompozitních materiálech vyvinutých v rámci leteckého a kosmického výzkumu.
  • Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., zkráceně CzechGlobe, je vědecké pracoviště Akademie věd České republiky, které prostřednictvím nejmodernějších vědeckých metod a technik zkoumá projevy a dopady globální změny zahrnující změny klimatu, změny složení a fungování ekosystémů a proměny v socio-ekonomické oblasti.