Menu English

Právě pro vás dokončujeme novou výstavu v podzemním sále Exploratoria. Jakmile bude hotová, bude sál opět zpřístupněn. Děkujeme za pochopení.

Budeme mít digitální planetárium!

V Brně vznikne Přírodovědné digitárium, které bude součástí nedávno opravené a de facto nově vybudované Hvězdárny a planetária na Kraví hoře. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR schválilo dotaci bezmála 50 milionů korun na tento projekt, přesně jde o částku 49,9 mil. Kč, což je stoprocentní dotace. Město Brno tak získá další významný projekt. Elektronický systém se začne instalovat od podzimu 2012 a v plném provozu bude nejpozději v lednu 2013. Touto instalací bude v horizontu desetiletí uzavřena přeměna Hvězdárny a planetária Brno.

„Poté, co jsme s podporou fondu Evropské unie investovali do modernizace brněnské hvězdárny necelých sto milionů korun, přichází další významná investice, jejíž dopady pro brněnskou laickou i odbornou veřejnost budou nesmírně obohacující. Už zdaleka nejde pouze o astronomii, ale také o spektrum dalších vědních oborů a spojení významných brněnských institucí, které na poli vědy výzkumu mohou úspěšně spolupracovat,“ uvedl primátor města Roman Onderka.

„V repertoáru návštěvnického centra budou pořady věnované pohledu na vesmír v detailech i vcelku, nezapomene se však ani na nejmenší diváky a pro ně určené pohádkové příběhy s odborným nábojem. Nabízet se budou i pořady pro náročné, u nichž každý návštěvník nemusí nutně porozumět všemu až do posledního detailu. Poznání svých hranic vědomostí bude ostatně také důležitý prvek,“ dodal ředitel Hvězdárny a planetária v Brně Jiří Dušek.

 

Hlavním cílem projektu
Hlavním cílem projektu „Přírodovědné digitárium“ je vytvořit návštěvnické centrum disponující jedinečným audiovizuálním nástrojem pro popularizaci a medializaci přírodních věd, které se stane vyhledávaným cílem zájemců o inteligentní zábavu a poučení v regionu Jihomoravského kraje. Návštěvnické centrum bude sloužit také k jiným speciálním pořadům, kulturním počinům, stejně jako k prezentaci akademických a univerzitních pracovišť. To, co se fakticky pořídí, bude digitální projekční systém a projekční polokulovitá plocha o průměru cca 17 metrů vestavěná do stávající kopule planetária. Jedinečné zařízení umožní „létat“ vesmírem, zobrazit povrchy nejrůznějších kosmických těles, ale i jiných vedeckých vizualizací (planeta Země, lidský mozek apod.).

 

Finance celkem
Výše dotace je 49 958 723,- Kč, 100 % jde z MŠMT

 

Kdo se na projektu podílí?
Na projektu se podílí také  Akademie věd České republiky, Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Turistické a informační centrum města Brna, Knihovna Jiřího Mahena v Brně a Filharmonie Brno.

 

Dosavadní návštěvnost hvězdárny
Za prvních 5 týdnů zkušebního provozu zavítalo na hvězdárnu 9100 návštěvníků, kteří si prohlédli expozici Příběh Sluneční soustavy, pořady ve velkém planetáriu Neuvěřitelné Brno, Turecko, Copak děláš Sluníčko? a podívali se na skutečnou hvězdnou oblohu. Také se zde uskutečnilo prestižní setkání se zástupci Evropské kosmické agentury, kteří hledali zajímavé projekty od firem i studentů Jihomoravského kraje.