Menu English

Brno má novou hvězdárnu,
jednu z nejmodernějších

Brno má jednu z nejmodernějších hvězdáren v rámci České republiky a středoevropského prostoru vůbec. Čtvrtek 10. listopadu 2011 je dnem, kdy po více než jednom roce, přesněji po patnácti měsících, končí největší rekonstrukce brněnského planetária v jeho nemalé historii. Oprava a celková přestavba včetně instalace centra pro popularizaci nejrůznějších věd, především z oblasti neživé přírody si vyžádala 97,4 mil. Kč. Téměř 65 milionů bylo poskytnuto z Regionálního operačního programu Jihovýchod z fondů EU. Centrem celého dění i nadále zůstává astronomie ve všech možných podobách. Poprvé se brány Hvězdárny a planetária Brno otevřou pro veřejnost 12. listopadu.

„Hlavním cílem modernizace brněnského planetária bylo ještě více přiblížit vesmír a vědu nám obyčejným smrtelníkům. Rozšířená nabídka pro veřejnost s sebou nese také nespočet novinek, a to jak v oblasti astronomie, tak na poli dalších vědeckých disciplín. Vše bude v maximální možné míře interaktivní, což určitě ocení nejenom děti, ale i dospělí,“ řekl primátor města Roman Onderka.

„Jelikož předpokládáme velký zájem veřejnosti, rozhodli jsme se nesoustředit na jeden otevírací den, nýbrž celé dva týdny. Od 12. do 27. listopadu proto budeme každý den nabízet prohlídky exploratoria, kde je instalován „Příběh sluneční soustavy“, výpravné představení „Neuvěřitelné Brno“ pod umělou oblohou velkého planetária a za jasného počasí také pozorování večerní oblohy. V sobotu a v neděli k tomu přidáme i pohádku pro nejmenší diváky. Dále je vhodné využít rezervační systém na našich webových stránkách,“ prozradil ředitel brněnské hvězdárny Jiří Dušek.

„ROP Jihovýchod podpořil výstavbu exploratoria dotací 65 milionů korun. Doufám, že hvězdárna přiláká nejen malé školáky, ale i dospělé zábavným pojetím vědy  a stane se další významnou turistickou atraktivitou města Brna,“ dodává ředitelka Úřadu Regionální rady Marta Sargánková.

Hlavní změna
Nejviditelnější změnou je samozřejmě zrekonstruovaná budova. Rozsah stavebních prací byl natolik zásadní, že se fakticky jednalo o stavbu nové kulturně-vzdělávací instituce. Třetina budovy byla zbourána, ze zbývajících částí zůstaly jen obvodové zdi. Mnohem důležitější je ale vnitřní vybavení. Návštěvníci se mohou těšit na nové astronomické dalekohledy, exploratorium, malé i velké planetárium či přednáškový sál. Na sklonku roku 2012 dojde také k instalaci digitálního planetária.

Faktické informace o rekonstrukci
Rekonstrukce:
srpen 2010 až říjen 2011
Architekt: Martin Rudiš, kancelář Rudiš-Rudiš architekti, s. r. o.
Zhotovitel: Skanska a. s.
Investor: statutární město Brno
Investice: 97,4 mil. Kč (z toho dotace ROP Jihovýchod 65 mil. Kč)

Hlavní novinky a změny
– nová budova s novými a dvakrát většími prostory
– nový repertoár všech pořadů
– širší zaměření, nejenom astronomie, ale i geologie, chemie, fyzika, matematika, geografie a další
– nový vizuální styl
– výrazně pohodlnější zákaznický servis

Hvězdárna spolupracuje s těmito instituty
– Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, CEITEC
– Akademie věd České republiky
– Turistické informační centrum města Brna, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Filharmonie Brno, Muzeum města Brna

Pilotní a zahajovací program
Pilotní projekce „Neuvěřitelné Brno“ představuje naše město z nečekaných úhlů pohledu a průkopnickými způsoby. Bude k dispozici i v jiných jazykových mutacích.

Připravovaný program
denně v 17, 18, 19 a 20 hodin
PŘÍBĚH SLUNEČNÍ SOUSTAVY
komentované prohlídky v exploratoriu

denně v 18 a 20 hodin
NEUVĚŘITELNÉ BRNO
pořad v planetáriu pro ty, co chtějí poznat Brno

denně v 19 hodin
POZOROVÁNÍ VEČERNÍ OBLOHY
pouze za jasného počasí

v sobotu a v neděli ve 14 a 16 hodin
COPAK DĚLÁŠ SLUNÍČKO?
pořad pro děti

Servis pro návštěvníky
Spolu s obsahovou a stavební proměnou Hvězdárny a planetária Brno dojde i k výrazné proměně návštěvnického servisu. Zprovozněny byly nové www stránky, rezervační i objednávkový systém. Punc kvality potvrdilo i zařazení organizace mezi Top výletní cíle jižní Moravy. Více na www.hvezdarna.cz .

Více informaci
– roční návštěvnost před uzavřením 97 000 návštěvníků, očekávaná po otevření 120 000 https://www.hvezdarna.cz

 

Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí

Magistrát města Brna
tel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail:
zara.pavel@brno.cz