Menu English

Báječná věda – březnové přednášky

Výjimečné myšlenky, výjimečné přístroje – cyklus přednášek známých popularizátorů i odborníků, kteří prezentují některé z mnoha vědeckých témat. Délka pořadu často závisí na zájmu tazatelů, ale nepřevýší 90 minut. Přednášky se konají buď ve velkém planetáriu anebo v poněkud komornějším přednáškovém sále. Rezervace míst možná přes AKTUÁLNÍ PROGRAM

Přesný čas a frekvence ve vědě a technice

5. března 2013 v 18.00
Ing. Alexander Kuna, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR v Praze
Jednotka času – sekunda – je ze všech fyzikálních jednotek nejpřesněji realizována a měřena. Jak se vytváří přesný čas a frekvence? Co jsou časové stupnice a jakým způsobem je lze porovnávat na malou i velkou vzdálenost. Jakou roli hraje přesný čas a frekvence v satelitní navigaci? Na tyto a další otázky odpoví Ing. Alexander Kuna, Ph.D. z Laboratoře Státního etalonu času a frekvence…

HAARP – nebeská harfa nebo pekelná harpuna?

12. března 2013 v 18.00
doc. Mgr. Vít Kudrle, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Ústav fyzikální elektroniky
HAARP (High Frequency Active Auroral Research Program) je kontroverzní americký vojenský výzkumný program zaměřený na ionosféru. Přednáška nastíní význam ionosférické vrstvy kolem Země i principy jejího zkoumání pomocí elektromagnetických vln. Pokusíme se proniknout spletencem krycích oficiálních prohlášení i šílených konspiračních teorií. Naznačíme možnosti civilního i vojenského využití řízeného ovlivňování ionosféry. A na závěr i nějaké nápady pro amatérské harfeníky či harpunáře.

 

Žeň objevů 2012

26. března 2013 v 17.00 a 20.00
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav AV ČR v Praze
Tradiční a stále výjimečné ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi astronomie a kosmonautiky, které se odehrály v uplynulém roce. Přednáška mimořádně v 17.00 a 20.00 hodin.