Menu English

27. září – Noc vědců

V pátek 27. září 2013 v době od 18 do 24 hod. se uskuteční Noc vědců. V Brně nás najdete samozřejmě na Hvězdárně a planetáriu Brno, ale také v prostorách Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity (Kotlářská ul.), Fakulty informatiky Masarykovy univerzity (Botanická ul.), Fakulty chemické Vysokého učení technického v Brně (Purkyňova ul.), Mendelovy univerzity v Brně (Zemědělská ul.) a Technického muzea v Brně (Purkyňova ul.). Vstup na všechny akce je zdarma!

 

Evropská noc vědců

Noc plná zážitků, her a poznání v podobě vědecko-populárních pořadů, pokusů, soutěží a kvizů, ale také zpěvu, tance a dalších aktivit se v Brně koná i letos! Jejím cílem je atraktivním způsobem zpopularizovat vědu a výzkum v ČR i v rámci celé Evropské unie, umožnit veřejnosti přístup do světa poznání, ale současně také představit vědce jako lidi všestranné, s mnoha dalšími zálibami a koníčky. Zásluhu na tom mají Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně a Mendelova univerzita v Brně, jejichž zaměstnanci a studenti připravili pro všechny věkové kategorie program plný zážitků a poznání.

 

Program na jednotlivých místech

 


Hvězdárna a planetárium Brno (18:00 – 24:00 hod.)

Pestrý program pro příjemné strávení volného času v prostorách hvězdárny a observatoře Masarykovy univerzity určený malým i velkým, kteří se chtějí pobavit, vyzkoušet si své dovednosti, schopnosti či vůli, něco zajímavého se dozvědět nebo si jen tak zanotovat s cimbálovou kapelou.

Předsálí a přilehlé okolí (v průběhu celé akce)

 • Start raketoplánu Sojuz, prezentace týmu astronautů (demonstrační ukázky ztvárněné v působivé show především pro nejmenší návštěvníky)
 • Žonglérská dílna (výuka žonglování aneb „jak na to“, výroba žonglérských míčků)
 • Světelné hrátky Úžasného divadla fyziky aneb ÚDiF a optika (demonstrační ukázky zaměřené na zviditelnění jednotlivých paprsků světla, pozorování optických prvků používaných např. v hvězdářských dalekohledech, hrátky nejen s laserovými paprsky v akváriu aj.)
 • I vědci si hrají – desková hra GO (výuka hry GO, lektoři vysvětlí pravidla a zahrají si s vámi)
 • Ekonomické a politologické experimenty (vybrané experimenty zkoumající motivy pro rozhodování osob v souvislosti s finanční motivací: korupční jednání v tradičním i nezvyklém pojetí, experimenty zkoumající daňové chování)
 • Prezentace popularizačních aktivit Masarykovy univerzity (videoprojekce aj.)
 • Pozorování hvězdné oblohy (za jasného počasí)
 • Prohlídka zrekonstruované observatoře Masarykovy univerzity
 • Hrajeme a zpíváme s vědci (cimbálová muzika Spolek odvážných)
 • Vystoupení mažoretek Masarykovy univerzity a Lassies v 19:15 hod.
 • Světelná žonglérská show ve 20:15 hod.
 • Ohňová žonglérská show ve 22:15 hod.

Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, Kotlářská ul. (18:00 – 24:00 hod.)

Zajímavý program pro milovníky a příznivce experimentů a poznání různých vědeckých oblastí počínaje školáky. Večer strávený uprostřed praktických úkolů, soutěží a kvizů pro všechny, kteří se chtějí pobavit a něco zajímavého dozvědět. Zveme rovněž k poslechu jazzové kapely a k návštěvě skleníků botanické zahrady v noční atmosféře.

Pásmo populárně naučných přednášek a vystoupení (budova Fyziky, posluchárna F1):

 • Česká věda v Antarktidě (zážitky a promítání z vědeckých expedic) – zač. 20:00 hod.
 • Co chemoinformatici hledají v kávě a čaji, aneb vše o fenoménu zvaném kofein (populárně naučná přednáška)
 • Je mikrobiologie telefonní seznam, aneb Jak si to vtlouct do hlavy (popularizační přednáška s ukázkami a písničkami zaměřená na úsměvné stránky vysokoškolského studia Mikrobiologie)
 • Biochemické puzzle aneb jak hacknout buňku (populárně naučná přednáška)

Program přednáškového pásma je předběžný, bude postupně doplňován a upřesňován včetně doby zahájení jednotlivých vstupů.

Botanická zahrada PřF MU (18:00 – 22:00 hod.)

 • Prohlídka skleníků botanické zahrady v době 18:00 –22:00 hod. (samostatná prohlídka s doprovodným programem a s možností pokládat odborné dotazy přítomným odborníkům, možná pokvete i viktorie královská) – po 22. hod. bude zahrada z bezpečnostních důvodů uzavřena
 • Koncert skupiny Postress (začínající hudební skupina gymnaziálních studentů bude hrát pro rozproudění atmosféry v době od 18 do 20 hodin)
 • Koncert skupiny Jazzová razie (jazzové variace pro příjemnou atmosféru v době od 20 do 22 hodin)
 • Laboratorní a zájmové druhů hmyzu (bourec morušový – výroba hedvábí, tropičtí zlatohlávci, pakobylky, zavíječ voskový, octomilka – genetický model – přehlídka různých laboratorních a zájmových druhů hmyzu)
 • Botanické tržiště (botanická fotogalerie, určování rostlin, herbáře, pyl a spóry pod mikroskopem, masožravé rostliny, chráněná území – chráněné rostliny v okolí Brna)
 • Netopýři v Brně (druhy, způsob života, význam, pozorování netopýrů na zahradě, echolokace)
 • Klíšťata (nebezpečí chorob přenosných na člověka, klíšťata pod mikroskopem)

Budova č. 2 (Geologie)

 • Vulkány a jejich produkty u nás, v Evropě a ve světě (popularizační přednáška na počátku každé celé hodiny, demonstrační vědecké ukázky, vědomostní a znalostní kvíz o sopečnou pumu; po celou dobu výstava fotografií ze studovaných/navštívených evropských, světových a moravských sopek, výstavka sopečných hornin z České republiky i ze světa; určování sopečných hornin, ukázky využití vulkanických hornin)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 5 (Geografie)

 • Mapa šitá na míru (praktické ukázky personalizace map a problematiky s tím související, soutěž o ceny s kartografickou tematikou, prezentace vybraných částí mapové sbírky Geografického ústav PřF MU, program pro děti – omalovánky, puzzle apod.)
 • Ateliér „Univerzita jazyků“ (prezentace moderních přístupů k výuce cizích jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština, latina a čeština pro cizince pro všechny věkové kategorie s využitím informačních technologií i dalších kreativních metod a postupů; interaktivní jazykové hry prezentace využití ICT v jazykovém vzdělávání, jazykové soutěže, vědomostní hry a znalostní kvízy, simulace moderní jazykové výuky a testování, prezentace aktivit Centra jazykového vzdělávání MU)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 6 (Fyzika)

 • Fyzika v neobvyklých experimentech (trvalá instalace stanovišť s komentovanými experimenty, které umožňují přímou interakci účastníků)
 • Jevy na pomezí fyziky a chemie (demonstrační ukázky s vtipným výkladem, znalostní soutěž)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Budova č. 8 (Matematika)

 • Jak na odpady? Zkoumat dopady! (Co mají společného spláchnutý záchod a koupání na Prýglu? Dá se vánoční stromeček použít k vědeckým účelům? Kam cestují žížaly? – seznámení s problematikou toxických látek v životním prostředí, řešení zábavných vědeckých úloh a možnost konzultace s vědci z RECETOXu).
 • Poznáváme genetiku (vyzkoušejte si sami experimenty jako např. izolace DNA z ovoce pomocí běžně dostupných prostředků v domácnosti, poznávání mutantů Drosophila melanogaster na čas a seznámení s tímto modelovým genetickým organismem, seznámení s projektem a webovými stránkami DNA for beginners, kvíz, 3D model DNA z bonbónů aneb „sladká věda“ aj.)
 • Co chemoinformatici hledají v kávě a čaji (seznámení s funkcí a účinky fenoménu dnešní doby – kofeinu – na lidský organismus, historie kávy a čaje, praktické představení dalších vybraných témat z chemoinformatiky – zpracování molekuly v počítači, návrh nových léči aj., tematicky zaměřený vědomostní kvíz s hodnotnými cenami, ochutnávka kávy a čaje)
 • Prohlídka laboratoří molekulární parazitologie (ukázky standardních postupů a přístrojového vybavení při izolací DNA z různých živočišných druhů, konečné výstupy analýzy DNA a získání přehledu o využití těchto analýz v praxi)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Venkovní areál PřF MU – parčík naproti budově Děkanátu PřF

 • Zahájení Noci vědců s Masarykovou univerzitou v 18:00 hod.
 • Vystoupení mažoretek Masarykovy univerzity a Lassies v 18:15 hod.

Fakulta informatiky Masarykovy univerzity, Botanická ul. (18:00 – 24:00 hod.)

Jedinečný program se spoustou her a soutěží určený malým i velkým vyznavačům světa nejmodernějších informačních a komunikačních technologií a unikátních zobrazovacích metod.

Přízemí fakulty, posluchárny a laboratoře

 • Interaktivní prostor (ukázky různých interaktivních aplikací, do kterých se návštěvníci sami zapojí a vyzkouší si nové technologie – Kinect, Phantom, infra snímání prostorové polohy aj.)
 • Pixeliště (videoprojekce, interaktivní ukázky zpracování obrazu na počítači, tematické hry pro děti, znalostní kvíz)
 • Mé počítače mi rozumějí (demonstrační ukázky, možnost individuálního vyzkoušení software pro zpracování přirozeného jazyka – slovníky, speciální slovníky, znalostní báze, programy pro větný rozbor, odpovídání na otázky, hry s hádáním slov, detekce nových slov v jazyce, charakteristiky textu, charakteristiky autorů, vizualizace jazykových dat aj.; ukázky se týkají češtiny, ale také světových i „exotických“ jazyků. Dále kvízy, skládačky, šifrování za účelem ukázat, proč je komunikace v přirozeném jazyce snadná pro člověka, ale velice obtížná pro počítačové programy.
 • Biochemické puzzle aneb jak hacknout buňku (demonstrační ukázky možnost prakticky si vyzkoušet některé softwarové nástroje pro práci s bílkovinami se zaměřením na jejich strukturu, např. vyhledávání molekul bílkovin ve volně přístupné databázi Protein Data Bank, vizualizace molekul pomocí různých modelů, vyhledávání vybraných motivů, jejich přikládání, porovnávání a výpočet jejich vlastností. Soubory s molekulami i softwarové nástroje, se kterými se návštěvníci seznání, jsou volně dostupné na Internetu – v případě zájmu si mohou návštěvníci tyto nástroje stáhnout a pracovat s nimi rovněž po návratu z Noci vědců)
 • Natoč se sám (demonstrace natáčení s klíčováním v HD kvalitě – natočte si vlastní krátký spot s pozadím!)
 • To nejlepší z filmových festivalů Fakulty informatiky MU (od 19:30 hod. komentované pásmo nejlepších studentských filmů z třináctileté historie filmových festivalů FI MU)
 • Prezentace evropských vědeckých projektů

Vysoké učení technické – Fakulta chemická (18:00 – 24:00 hod.)

Program na stanovištích (bude probíhat průběžně po celý večer):

 • Živé organizmy – příklad dokonalého energetického systému – Ukážeme Vám příklady mimořádně efektivních mikroorganismů schopných žít skoro „z ničeho“ nebo zpracovávat různé odpady a vyrábět z nich třeba bioplasty nebo vitaminy. Pro srovnání bude demonstrováno hospodaření s energií u člověka. Jako BONUS si můžete zkusit namíchat vlastní zdravý, chutný a neškodný energetický drink, který Vás určitě nastartuje!
 • Šetřete energií i v tom, co jíte! Vyplatí se Vám to – budete zdravější! Řekneme Vám, proč musíme jíst i tuky, které máme jíst a kterých se vyvarovat, kolik tuků je doporučeno, jaké sacharidy a sladidla používat, apod.
 • Plazmochemie – využití energie ionizovaného plynu v praxi.
 • Inteligentní gely v našem počítači – bude představeno molekulární modelování inteligentních hydrogelů, které dokáží jiným způsobem zareagovat na vnější podnět, například deformaci nebo zvýšení teploty. Na modelu bude demonstrováno, jakým způsobem dokáží také rozpoznat rychlost deformace.
 • Luminiscence jakožto energie k poznání – představení luminiscence (fluorescence, fosforescence, bioluminscence, atd…) a její využití ve výzkumu či životě.
 • Fluorescence, mikroreologie a hydrogely – dozvíte se více o použití fluorescenčních ochranných prvků na bankovkách, fluorescenci samotné z roztoků a následně hydrogelů i další využití fluorescence; uvidíte pohyb molekul přímo na monitoru i mikroskopu.
 • Pokusy z anorganické chemie – energie chemických reakcí v neopakovatelné show.
 • Chytré materiály aplikace v brzké budoucnosti.
 • Vláknové kompozitní materiály využívané ve stomatologii – popíšeme současný stav na poli vláknových kompozitů využívaných ve stomatologii (dlahy, můstky, kořenové čepy, plomby), jejich výhody a přínosy.
 • Stanovení obsahu methanolu v lihovinách metodou plynové chromatografie – v laboratoři environmentální analýzy bude provedena ukázka stanovení methanolu v lihovinách metodou plynové chromatografie. Ukázka bude realizována studentkami, které tato vyšetření prováděly v rámci celostátního šetření. Jedná se o ukázku pracovního postupu, který byl realizován v roce 2012 v rámci Jihomoravského kraje. Po zhodnocení celé akce obdržela v prosinci roku 2012 Fakulta chemická VUT v Brně od hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška Zlatou medaili Jihomoravského kraje za vzorné splnění úkolů a vynaložené úsilí při realizaci mimořádných opatření ochrany zdraví a životů obyvatel Jihomoravského kraje před otravou methylalkoholem. V současné době se vyšetření ještě provádí na vyžádání za finanční částku 50,- Kč za jeden vzorek. (Pokud by to bylo v rámci této akce, mohlo by být vyšetření zájemců prováděno za částku cca 30,- Kč).
 • Jsou tenzidy nebezpečné? Jejich stanovení mobilní analytikou: Jsou tenzidy, které se používají pro mytí nádobí i další hygienu nebezpečné? Na tuto otázku se pokusíme odpovědět a názorně předvést pomocí tzv. mobilní analytiky, která nám umožní stanovit množství aniontových tenzidů, používaných nejčastěji do sanitačních prostředků. Bude ukázáno, jak důležité je dostatečné opláchnutí nádobí vodou a kolik zbytků tenzidů ještě zůstane na nádobí, pokud toto nedodržíme.
 • Zajímavosti o moderních slitinách – představíme především hořčíkové slitiny, které se používají v kostrách mobilů či notebooků, dále v automobilovém, leteckém i vesmírném průmyslu či pro biomedicínské aplikace.
 • Fyzika převážně nevážně
 • Další doprovodný program: Čištění mincí, Soutěže pro děti

Technické muzeum v Brně  (18:00 – 24:00 hod.)

 • Křest odborné publikace PhDr. Františka Zřídkaveselého s názvem Soustavná elektrizace Moravy a Slezska 1918–1955 a následná beseda s autorem. Vydavatelem knihy je právě Technické muzeum v Brně.
 • Představení nové mobilní aplikace od společnosti LWI, kterou si mohou návštěvníci stáhnout do svých chytrých telefonů. Aplikace tak provede návštěvníky Salonem mechanické hudby, který je jednou ze stálých expozic TMB, a nabídne uživatelům fotografické náhledy, doplňující informace či audio ukázky hracích skříněk.
 • Na všechny fanoušky vědy čeká v muzeu dále pestrý program v podobě přednášek a hlavně praktických ukázek. Návštěvníci tak budou mít možnost podívat se, jak funguje Teslův transformátor nebo Jakobův žebřík. Dále jsou připravená témata jako například: 3D technologie a optická kouzla, magnetická levitace, řád chaosu, energie světla a tmy, měření ručním XRF spektrometrem nebo tvorba uceleného sbírkového fondu. Témat bude zkrátka celá pestrá řada a nové znalosti či čerstvé postřehy si odnese snad i ten nejzkušenější „vědátor“.