Menu English

Právě pro vás dokončujeme novou výstavu v podzemním sále Exploratoria. Jakmile bude hotová, bude sál opět zpřístupněn. Děkujeme za pochopení.

Světlo. Tma. Návod pro jihomoravská města a městečka je tady!

Světlo. Tma. Návod pro jihomoravská města a městečka je tady!

Hvězdárna a planetárium Brno spolu s Českou astronomickou společností, za přispění Jihomoravského kraje, v těchto dnech vydala a rozeslala publikaci, která může být užitečná v okamžiku, kdy se rozhodnete instalovat nebo obměnit veřejné či slavnostní osvětlení.

Vítám všechny aktivity, které bojují proti „světelnému smogu“ a usilují o šetrné moderní osvětlování. Jsou to například konkrétní kroky jednotlivých obcí a měst, která ve svých ulicích instalují ty správné nosiče světla. Řada z nich také již využívají chytré lampy, které dokáží intenzitu svícení přizpůsobit aktuální situaci. Těší mě, že tento trend podporují dotační aktivity Ministerstva životního prostředí i Ministerstva průmyslu a obchodu, stejně tak jako činnost Svazu měst a obcí České republiky. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Jsem rád, že se podařilo takovou publikaci vydat a v těchto dnech také rozeslat na všech 693 obcí Jihomoravského kraje. Světla v noci stále přibývá, stavíme čím dál tím víc a osvětlujeme čím dál tím víc. Je to daň za náš aktivní život, ale také známka marnotratnosti a krátkozrakosti. Přemíra světla má totiž vliv na kvalitu našeho spánku, a tedy i života… stejně tak trpí zvířata a rostliny. Kdybychom ale začali svítit chytře – účelně a šetrně – rozhodně by se nám, ale vlastně i celé přírodě dařilo mnohem lépe. Nehledě na návrat hvězd na tmavé noční obloze. To by byla krása! Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a koordinátor pro popularizaci vědy a techniky v Jihomoravském kraji

 

Návod není ani technickou normou, ani technickým popisem, ale uvádí jednoduchá pravidla, jak svítit co nejlépe, a přitom minimalizovat negativní vlivy světla v noci na přírodu i na obyvatele. Byl sestaven odborníky na světelné znečištění a konzultován s odborníky na světelnou techniku.

První vydání tohoto stručného návodu na venkovní osvětlení vzniklo díky spolupráci Ministerstva životního prostředí se Svazem měst a obcí České republiky a členy meziresortní pracovní skupiny pro problematiku světelného znečištění, druhé, které je v příloze, pak díky péči úřadu Jihomoravského kraje.

Faktem je, že více jak dvě třetiny pozemšťanů dnes žijí v oblastech zasažených světelným znečištěním, v Evropě je to 90 procent a v České republice už nenajdeme místo s přirozenou noční tmou. Přesto tu jsou alespoň jakž takž tmavá místa, i u nás lze stále ještě spatřit Mléčnou dráhu. Nejbližší takové výhledy jsou v Beskydské oblasti tmavé oblohy, která se rozprostírá na české i slovenské straně Beskyd a kde se v průběhu roku v tmavém nočním prostředí odehrává řada akcí a pozorování pro veřejnost.

V České republice byla v roce 2009 vyhlášena česko-polská Jizerská oblast tmavé oblohy, která se stala první takovou oblastí v Evropě a první přeshraniční na světě. V roce 2013 k ní přibyla beskydská, v roce 2014 manětínská oblast tmavé oblohy mezi Plzní a Karlovými Vary. V Jihomoravském kraji se nyní připravuje v Národním parku Podyjí.

Hvězdárna a planetárium Brno v posledních dnech roku 2018 rozeslala celkem 693 publikací na obecní úřady všech jihomoravských obcích. Současně je volně k dispozici ke stažení na stránkách Hvězdárny a planetária Brno. Předpokládá se také podpora v podobě poradenství a dalších konzultací.

Autory textů jsou Michal Bareš a Pavel Suchan, fotografie pořídil Marián Runkas, další pocházejí z archivu České astronomické společnosti, snímky ze soutěže Sviťme ne cestu, ne na hvězdy. Vydáno v rámci projektu Jihomoravský kraj fandí vědě.