Menu English

Pozvánka na přednášku: Jaderné technologie – přínosy a rizika

JADERNÉ TECHNOLOGIE – PŘÍNOSY A RIZIKA

V úterý 30. října 2012 v 18.00 se na Hvězdárně a planetáriu Brno uskuteční mimořádná přednáška Ing. Dany Drábové, Ph.D. ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost na téma „Jaderné technologie – přínosy a rizika“.

Slovo záření vyvolává v lidech skoro automaticky představu jaderných zbraní, reaktorů v jaderných elektrárnách, radioaktivního odpadu a následně představu neurčitého počtu vyvolaných rakovin. Jestliže lidé o záření vůbec přemýšlejí pak v naprosté většině případů spíše s obavami než se snahou tomuto jevu a jeho přínosům a rizikům objektivně porozumět. Za pouhé jedno století se lidé naučili jaderné technologie široce zkoumat a využívat. Dnes bychom se bez těchto znalostí stěží obešli. Nejviditelnějším a nejdiskutovanějším výsledkem jejích využití je opravdu odhalení možnosti získávat obrovskou energii ukrytou v jádře atomu. Méně už se ale mluví o tom, že ještě větší přínos přineslo používání radiační a jaderné techniky v medicíně, průmyslu, zemědělství a dalších oborech.

Přednáška se uskuteční v sále velkého planetária. Rezervace zbývajících míst na https://www.hvezdarna.cz