Menu English

Ochutnejte vědu

Lednové přednášky na hvězdárně

Jelikož milujeme vědu, zveme k nám na odborné přednášky nejen známé popularizátory prezentující některé z mnoha vědeckých témat, ale také špičkové odborníky, s nimiž se v menším počtu diváků ponoříte hlouběji do problematiky a dokonce se dle zájmu můžete zúčastnit i rozsáhlejší diskuze.

8. 1. 2015, Sluneční soustava – stále je co objevovat!

Mgr. Jakub Rozehnal, Štefánikova hvězdárna v Praze

Sluneční soustavu poznáváme již tisíce let, přesto se náš pohled na ni v poslední době dramaticky změnil. Na přednášce se vypravíme do mrazivých končin za drahou Neptunu, vyvrátíme mýtus o kometách, přinášejících vodu na Zemi, budeme pátrat po neexistující obří planetě, zjistíme, odkud se neustále berou tělesa ohrožující naši Zemi a mnoho dalšího.

15. 1. 2015, Brno pod drobnohledem

Ing. Tomáš Vystavěl, Ph.D., Společnost FEI Czech Republic, s.r.o., Brno

Populárně – vědecká přednáška o elektronové mikroskopii, která popíše základní metody elektronové mikroskopie. Nastíní její místo ve světě materiálového i biologického výzkumu, ale i její průmyslové a klinické využití. Přednáška bude zaměřena také na pohled do historie a současnosti výroby a vývoje elektronových mikroskopů v brněnském regionu – světovém centru elektronové mikroskopie.

22. 1. 2015, Podivuhodná říše kvant

Prof. RNDr. Pavel Cejnar Dr., DSc, Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK v Praze

Kvantová teorie je nepostradatelnou součástí moderní fyziky, bez níž nelze pochopit děje v mikrosvětě ani strukturu našeho vesmíru. Přesto nás její obsah nepřestává udivovat. V přednášce si všimneme paradoxů a podivností,  které z kvantového pojetí reality vyplývají, a nastíníme možnosti jejich využití v informačních technologiích budoucnosti.

29. 1. 2015, Kerrova černá díra aneb Cesta do neznáma

RNDr. Pavel Bakala, Ph.D., Slezská univerzita v Opavě, Ústav fyziky

Černé díry, bizarní kosmické objekty, jsou místy, kde si čas a prostor vyměňují místa, kde lze pozorovat budoucnost našeho vesmíru a kde je snad i možno proplout do jiných vesmírů. Extrémně silná gravitační pole černých děr zakřivují prostoročas tak, že šíření světla je zcela odlišné od naší bezprostřední zkušenosti. Přednáška je věnována superpočítačovým simulacím a vizualizacím vzhledu oblohy virtuálního pozorovatele putujícího do hloubky gravitačního pole extrémně rychle rotující Kerrovy černé díry až k jejímu horizontu událostí.