Menu English

Kam za vědou a poznáním? Prozradí hned dvě unikátní mapy

Kam za vědou a poznáním? Prozradí hned dvě unikátní mapy

Za přispění Jihomoravského kraje vznikla tištěná mapa BRNO@věda#vy a mobilní aplikace JMK@věda#vy. Cílem je upozornit na známá i méně známá místa, kam lze vyrazit za krásou a poučením.

Jižní Morava je právem považována za lídra mezi kraji České republiky v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Náš kraj podporuje tyto oblasti dlouhodobě a zelenou mají zejména akce a projekty rozvíjející trend jejich popularizace, jako je například návštěvníky velmi oblíbená VIDA science centrum. Je skvělé, že právě tyto unikátní mapy pomohou lidem s v těchto aktivitách lépe orientovat. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Podobný projekt podpory vzdělávacích aktivit nemá žádný z krajů, náš jihomoravský tak jasně vyjadřuje, že se jedná o region moderních technologií a inovací, a že může být vzorem v propagaci neformálního způsobu vzdělávání. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno a také koordinátor pro popularizaci vědy a techniky v Jihomoravském kraji

Tištěná mapa se vzdělávacími institucemi v Brně a nejbližším okolí – kromě informací o jednotlivých populárně-vědeckých centrech – obsahuje nejrůznější přírodovědné či technické zajímavosti, se kterými se mohou lidé prahnoucí po poznání volně potkat. Mapa vychází v nákladu 50 000 kusů a je zdarma distribuována organizacemi zřízenými Jihomoravským krajem nebo městem Brnem. Rozdávána bude také na volně přístupných vzdělávacích akcích typu Festival vědy anebo Noc vědců.

Věděli jste například, že

  • Nejchladněji bylo v Brně 2. února 1928 v Bohunicích, kdy teplota klesla na -34,8 °C?
  • Nejrušnější je Tomkovo náměstí, přes které projede denně 40 tisíc aut.
  • Pod chodníky města vede 21 kilometrů technických chodeb – kolektorů.
  • V Modřicích se vyčistí až 4 200 litru splašků za sekundu?

Obsah mapy ve stylu „USE-IT“ má na svědomí Vojtech Šrámek, grafi­cké řešení Filip Hauser. Na mapě spolupracoval Jiří Dušek, Pavel Gabzdyl, Josef Forman, Jiří Marek, Romana Jalůková a samozřejmě zástupci všech vědecko-populárních institucí.

Druhá mapa celého Jihomoravského kraje má podobu jednoduché mobilní internetové aplikace, která je zdarma ke stažení na dvou nejpoužívanějších platformách (tj. Android a iOS). Její nespornou výhodou bude průběžné doplňování a aktualizace informací. Kromě základních údajů o vybrané instituci, vás odkáže na konkrétní www stránky anebo vám poradí, jak se na vytipované místo nejrychleji dostat. Dále bude možnost označovat místa, která jste už navštívili, s vaším osobním hodnocením, jenž bude pouze pro vaši potřebu. Autory této mobilní aplikace jsou Jozef Hlaváč, Ondrej Kamenský a Tomáš Hladík.