Menu English

Festival vědy se blíží…

Předvést, jak zábavná a důležitá věda je – to si klade za cíl Festival vědy s RWE, který se letos koná v pátek 13. a v sobotu 14. září 2013. Generálním organizátorem festivalu je Hvězdárna a planetárium Brno, hlavními organizátory Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Vysoké učení technické v Brně a Univerzita obrany. Titulárním partnerem je RWE.

„Jsme velmi rádi, že již šestým rokem můžeme podporovat akci, kdy vědci vycházejí do brněnských ulic a předvádějí své umění široké veřejnosti. Budeme se velmi těšit na experimenty a pokusy, které se týkají práce s elektřinou a energií jako takovou,“ řekl Lukáš Kresač z RWE.

Úspěšná realizace velkých i malých projektů je neodmyslitelně závislá na vnímání vědy a výzkumu laickou i odbornou veřejností. Proto se brněnské univerzitní, akademické i vzdělávací organizace také letos rozhodly vyjít s vědou do ulic a přiblížit ji veřejnosti formou ukázek vědeckých pokusů, exhibicí a experimentů.

Fandí nám a záštitu laskavě poskytli: Roman Onderka – primátor statutárního města Brna, Mikuláš Bek – rektor Masarykovy univerzity, Jaroslav Hlušek – rektor Mendelovy univerzity v Brně, Karel Rais – rektor Vysokého učení technického v Brně, Bohuslav Přikryl – rektor Univerzity obrany.

Vše vědecké, výzkumné a badatelské předvedou Akademie věd České republiky, Dům dětí a mládeže JUNIOR, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Hvězdárna a planetárium Brno, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje (ÚO Brno), Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity, Městská policie Brno, Turistické a informační centrum města Brna, Vysoké učení technické v Brně, Univerzita obrany.

Festival vědy s RWE se letos premiérově uskuteční ve dvou dnech. V pátek 13. září budou hlavními návštěvníky žáci a studenti základních a středních škol, v sobotu 14. září pak tradičně rodiny s dětmi. Centrem programového dění bude Kraví hora.

Netradiční ovoce, biopaliva z révy, in-vitro kultury nebo zahradnické produkty, jak je neznáte, předvede Mendelova univerzita v Brně.

Víš, jak poznáš čistou vodu a půdu? Co nese moje tělo? Proč je pH podivuHodná? Jak funguje paměť a co dokážeme rozpoznávat našimi smysly? Na tyto otázky odpoví vědci z Masarykovy univerzity.

Cisternová automobilová stříkačka, praktické užití tísňových čísel, správný postup hašení, tedy aplikace vědeckých poznatků v praxi bude mít na programu Hasičský sbor Jihomoravského kraje.

Že dobrodružství vědy a techniky může čekat i mezi stránkami knížek, prozradí Knihovna Jiřího Mahena v Brně.

Hry na taktickém simulátoru VBS2 VTK, testování fyzické zdatnosti či ukázky zbraní s odborným výkladem připravuje Univerzita obrany.

Roboti. Poznejte je a ovládněte. Jak roboti fungují a je těžké je ovládat? Vyzkoušejte si to na vlastní kůži s odborníky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

V prostoru se budou pohybovat i dálkově řízení roboti a letadla Domu dětí a mládeže JUNIOR.

Žonglérské vystoupení Dominika Grohmanna nebo izolaci DNA z ovoce předvede Mendelovo muzeum Masarykovy univerzity.

Vysoké učení technické v Brně ukáže ve své chemické dílně klasické změny barev, faraonovi hady, sopečné hady, vypouštění gina z lahve.

Městská policie Brno představí oblíbený autobus s názvem MOBIDIK. Jde o dopravní prostředek a zároveň Mobilní poradenské centrum prevence kriminality, které ve svých útrobách ukrývá řadu atraktivních předmětů a aktuálních informačních panelů. U strážníků si návštěvníci mohou vyzkoušet i laserovou střelnici.

To a mnoho dalšího bude možné shlédnout na Festivalu vědy s RWE. Vstup na všechny akce je zdarma. Průběžně aktualizované informace najdete na http://www.festivalvedy.cz

Na Festival vědy pak přirozeně naváže i Evropská noc vědců, která se tentokrát koná v pátek 27. září 2013.