Menu English

Právě pro vás dokončujeme novou výstavu v podzemním sále Exploratoria. Jakmile bude hotová, bude sál opět zpřístupněn. Děkujeme za pochopení.

Do Brna přichází digitárium!

DO BRNA PŘICHÁZÍ DIGITÁRIUM

Hvězdárna a planetárium Brno na podzim tohoto roku otevře digitárium – jedno z nejmodernějších a největších tzv. hybridních planetárií v Evropě. Ve městě Brně se tak zrodí naprosto jedinečné zařízení, které se do velké míry vymyká klasickým představám o schopnostech a možnostech audiovizuální tvorby a překoná očekávání většiny jeho návštěvníků.

Kontrolní den přípravy spuštění výjimečného zařízení se uskuteční v pondělí 3. června 2013 v 11.00 hodin za účasti primátora města Brna Romana Onderky a ředitele Hvězdárny a planetária Brno Jiřího Duška.

„Brno je moderním univerzitním městem, které vždy přálo nejnovějším technologiím. Digitárium, které právě vzniká na Kraví hoře, je jedním z mnoha příkladů. Výjimečné je, že nebude sloužit pouze k popularizaci vědy, ale že se v jeho repertoáru objeví i hudební či kulturní projekty. Může se tak stát místem, kde se potkává věda, vzdělávání i umění. Během rozsáhlé a také nákladné rekonstrukce, kterou město Brno zajistilo v letech 2010 a 2011, byl vyměněn „hardware“ hvězdárny a planetária. Nyní jsme svědky radikální změny „softwaru“ této organizace,“ řekl primátor statutárního města Brna Roman Onderka.

„Digitárium nestavíme jenom proto, abychom přibližovali úžasné podoby vesmíru. Vnímáme jej jako nástroj, který diváky přenese do světa fantazie. Do neexistujících nebo těžko dosažitelných míst – pod vodní hladinu, dovnitř lidského těla, budoucnosti nebo minulosti, mikro- či nanokosmu, animovaného světa. Prostě kamkoli vás napadne – pokud lze něco takového vytvořit a promítnout. Je přitom důležité, že jsme se rozhodli vydat se na nesnadnou cestu tvorby vlastních představení. Pokud uspějeme, o čemž nepochybuji, zařadíme se mezi nejprestižnější zařízení tohoto typu na světě,“ uvedl ředitel Hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.

 

Náročná realizace

Hvězdárna a planetárium Brno počátkem dubna tohoto roku uzavřela sál velkého planetária, ve kterém ihned začaly rozsáhlé stavební přípravy. Nejdříve byl demontován původní projekční přístroj, který se po dvaceti letech provozu stal muzeálním exponátem. Poté byla zlikvidována nevyhovující projekční plocha a odstraněny všechny zbytečné konstrukce.V novém sále digitária bude výrazněji skloněné hlediště se speciálními sedačkami. Přibližně 170 diváků se bude dívat na novou projekční plochu v podobě polokoule o průměru 17 metrů zavěšené na speciálním systému řetězů. Základem projekčního systému se stane několik datových projektorů, které s pomocí speciální optiky vytvoří celistvý obraz bez překryvů, s rovnoměrným jasem. Jelikož se rozlišení promítaného obrazu pohybuje kolem 13,2 milionu pixelů, zabere při zobrazovací frekvenci až 60 snímků za sekundu jedno půlhodinové představení objem dat přibližně 500 GB! Zajištěna tak bude téměř dokonalá prostorová iluze.
Simulace hvězdné oblohy

Simulaci hvězdné oblohy viditelné z planety Země zprostředkuje projektor s několika miliony hvězd. K dispozici bude jedinečný světelný a zvukový park. Celý systém ovládne několik desítek počítačů v klimatizované prosklené místnosti. Kvůli chlazení bylo nezbytné posílit speciální klimatizaci a jako zálohu dokonce vybudovat novou elektrickou přípojku. Výpočetní systém bude natolik výkonný, že dokáže v reálném čase generovat třírozměrný model vesmírného prostoru. Samozřejmě promítne i pořady připravené jiným produkčním systémem.Projekční plochu NanoSeam brněnského digitária dodá americká společnost Spitz, analogové planetárium Chronos II japonská firma GOTO, software SkyExplorer v3 francouzský výrobce RSA Cosmos. Celou instalaci zaštiťuje česká společnost Nowatron Elektronik, architektonický návrh pochází z dílny Rudiš-Rudiš architekti, investorem digitária je statutární město Brno.

 

Finance

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky projekt podpořilo dotací ve výši 49,9 milionu Kč. Další 3 miliony Kč půjdou z rozpočtu Hvězdárny a planetária Brno a 2,75 milionu Kč poskytne ze svého rozpočtu město Brno. Zařízení je skutečně velmi nákladné, a to proto, že na světě existuje pouze šest výrobců podobně unikátní technologie. Nejbližší srovnatelnou instalaci najdeme například v Centru Nauki Kopernik ve Varšavě, Planetarium Hamburg, La Cité de l’Espace à Toulouse nebo v Cité des Sciences et de l’Industrie v Paříži.

 

Budoucí repertoár

V repertoáru brněnského digitária se objeví jak autorská představení, tak i licencované pořady od předních zahraničních producentů. Pracovníci Hvězdárny a planetária Brno spolupracují při přípravě vzdělávacích pořadů s tvůrčími skupinami Evropské kosmické agentury. Počítají i s výměnou zkušeností s tvůrci z Techmania Science Center Plzeň nebo iQparku Liberec. Hvězdárna a planetárium Brno je spoluzakladatelem České asociace science center a koordinuje své aktivity i s připravovaným Moravian Science Center Brno.Digitální brány hvězdárny a planetária na Kraví hoře se otevřou počátkem listopadu 2013 premiérovým představením Neuvěřitelný vesmír, jehož scénář a režii připravují právě brněnští tvůrci. Na něj plynule naváže příběh Všichni jsme hvězdáři od britské společnosti NSC Creative, která se řadí mezi špičkové tvůrčí skupiny pořadů pro digitální planetária. Menší diváky určitě potěší pohádkové vyprávění od německé producentské skupiny Softmachine s názvem Kaluoka’hina – začarovaný útes, které se celé odehrává pod vodní hladinou. I to bude mít premiéru v listopadu.Brněnské digitárium ale není určeno pouze k výpravám do hlubin vesmíru. Na jeho programu se brzy objeví i hudebně-obrazová představení, pořady z mikrosvěta a velmi specifická divadelní představení. Počátkem roku 2014 se žáci základních i středních škol dočkají několika jedinečných pořadů, které doplní pracovní listy a další vzdělávací materiály – například GAIA a Mléčná dráha nebo Na okraji vesmíru.

 

Digitárium v číslech

otevření: listopad 2013

počet premiér: více než 3 ročně

cena: 55 milionů Kč (z toho 49,9 mil. Kč dotace z MŠMT)

počet pracovníků Hvězdárny a planetária Brno: 20

roční rozpočet: 15 milionů Kč (z toho 8 mil. Kč dotace zřizovatele)

předpokládaný počet návštěvníků digitária: 100 000 ročně

předpokládaný celkový počet návštěvníků Hvězdárny a planetária Brno: 125 000

průměr projekční kopule: 16,7 metru

počet sedadel: 170 (+ místa pro tělesně handicapované)

rozlišení promítaného obrazu: 13 170 000 pixelů nejméně 30krát za sekundu

3D model vesmíru: desítky milionů hvězd, stovky tisíc objektů Sluneční soustavy

analogová projekce: 8 500 realisticky zobrazovaných hvězd

první představení pro veřejnost: Neuvěřitelný vesmír

první představení pro děti: Kaluoka’hina – začarovaný útes

Zrod digitária lze průběžně sledovat na webových stránkách www.hvezdarna.cz nebo www.facebook.com/hvezdarna.brno.


Mgr. Pavel Žára, tiskový mluvčí
Magistrát města Brnatel.: +420 542 172 162
fax.: +420 542 172 303
e-mail: zara.pavel@brno.cz
V tiskovém servisu na www.brno.cz naleznete aktuální tiskové zprávy, plán akcí, fotogalerii, audiomédia (formáty mp3) a soubory ke stažení.