Menu English

Brno otevírá novou bránu do vesmíru

Brno otevírá novou bránu do digitálního vesmíru

Hvězdárna a planetárium Brno v sobotu 2. listopadu 2013 otevírá jeden z nejlépe vybavených projekčních systémů v Evropě – Přírodovědné digitárium. Spolu s ním přichází na Kraví horu i řada originálních dramaturgických počinů. Brněnská hvězdárna se tak novým projektem řadí mezi přední zařízení tohoto druhu v Evropě.

Primátor statutárního města Brna Roman Onderka k projektu říká: „Otevřením digitária začíná brněnská hvězdárna svým způsobem novou kapitolu svého vzdělávacího působení. Technologická „kouzla“ přenesou návštěvníky z Kraví hory přímo do vesmírného prostoru, umožní jim cestovat v něm a podívat se na cizí planety, a to s mnohem dokonalejší prostorovou iluzí než bylo v minulosti možné. Kdo by si něco takového před šedesáti lety, když hvězdárna začínala, pomyslel? Její zakladatelé by byli zcela určitě projektem digitária nadšeni stejně jako možnostmi současných technologií. Díky nim to teď z Brna máme do jiných dimenzí opravdu blízko.“

„Instalace digitária byla v porovnání s nedávnou rekonstrukcí výrazně obtížnější. Proběhla za kratší dobu, navíc v součinnosti subdodavatelů z Japonska, České republiky, Francie, Velké Británie a Spojených států amerických. Musím jim všem poděkovat. A nejen jim, ale také Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, které poskytlo klíčovou dotaci, a všem zainteresovaným pracovníkům magistrátu města Brna. Naši návštěvníci se také díky nim v následujících měsících dočkají celé série nových představení – pro školní výpravy, rodiny s dětmi i odborníky. Podstatné přitom je, že se nebudeme omezovat výhradně na astronomická témata, ale budeme se věnovat i jiným přírodovědným oborům anebo ryze uměleckým počinům,“ uvedl Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno.

„Popularizace vědy a přilákání dětí a mladých lidí k přírodovědným a technickým oborům je jedním z hlavních cílů dlouhodobé strategie ministerstva školství. A jsou to právě projekty financované z OP VaVpI, které prostřednictvím budování vědeckovýzkumných a popularizačních center, napomáhají nejen tomuto cíli, ale zároveň vytvářejí stovky nových pracovních míst pro kvalifikované odborníky. Úspěch projektů – jako je nové digitárium – je navíc úzce spojen s rozvojem ekonomiky založené na znalostech, potažmo se zvyšováním budoucí konkurenceschopnosti České republiky,“ řekl k projektu digitária  náměstek ministra školství zodpovědný za řízení programů EU Michal Zaorálek.

Digitárium v číslech

  • 16,76 metru je průměr projekční plochy digitária
  • 100 000 lidí a přibližně 5 mimozemšťanů navštíví jednotlivá představení každý rok
  • 48 milionů milimetrových dírek má kvůli akustice projekční plocha
  • 21 počítačů generuje obraz a řídí chod celého systému
  • 1,64 milionu skutečných hvězd je zaneseno do databáze
  • 13,17 milionu pixelů činí rozlišení zobrazovacího systému
  • 13 gigabitů je datový tok v kabelech k projektorům
  • 189 polohovatelných sedadel s jedinečným designem je k dispozici pro diváky
  • 1 instalace simulátoru hvězdné oblohy Chronos II v Evropě

Finance a další informace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky projekt podpořilo dotací ve výši 49,9 milionu Kč. Přibližně 7 milionů pak stály dodatečné interiérové úpravy, které financovalo město Brno, resp. Hvězdárna a planetárium Brno.. Zařízení digitária je velmi nákladné proto, že na světě existuje pouze několik málo výrobců podobně unikátní technologie. Nejbližší srovnatelnou instalaci najdeme například v Centru Nauki Kopernik ve Varšavě, Planetarium Hamburg, La Cité de l’Espace à Toulouse nebo v Cité des Sciences et de l’Industrie v Paříži.

Projekt digitária byl zahájen v dubnu 2010 a dokončuje se právě v těchto dnech. Od roku 2008 investovalo město Brno do obnovy a modernizace hvězdárny celkem 154 milionů korun. Z toho 92 mil. Kč na rekonstrukci samotného objektu.

První představení brněnského digitária

Hvězdárna a planetárium Brno uvede 2. listopadu 2013 dvě premiéry: Kouzelný útes – Kaluoka’hina pro nejmenší diváky a Astronaut pro dospělé. Jedná se o představení z dílen nejlepších světových producentů a v obou případech bude jejich předehrou pořad od pracovníků Hvězdárny a planetária Brno. U Kouzelného útesu se mohou diváci těšit na procházku hvězdnou oblohou, u Astronauta pak na výpravu do Neuvěřitelného vesmíru.

Kouzelný útes – Kaluoka’hina

Moře a oceány naší planety ukrývají neuvěřitelná tajemství. Jedním z těch nejcennějších je útes Kaluoka’hina. Pestrobarevní obyvatelé tohoto kouzelného místa vždy žili poklidným a nenápadným životem. Až do okamžiku, kdy došlo k výbuchu nedaleké sopky. Najednou se ocitnuli tváří v tvář velkému nebezpečí! Podaří se vše uvést zase do pořádku? To záleží na dvou hrdinech: Jakovi a Prckovi. Představení Kouzelný útes – Kaluoka’hina přichází z dílny produkční společnosti Softmachine.

Astronaut

Výzkum vesmíru je jedním z největších dobrodružství, do kterého se lidstvo kdy pustilo. Touha po poznání nás žene kupředu, jsme připraveni napnout plachty k cestě ke hvězdám. Je to ovšem cesta plná dřiny, krátkých záblesků vzrušení i mylných kroků. Je to výprava, která nalézá odpovědi na ty nejzajímavější otázky! Představení Astronaut pochází z dílny NSC Creative.

Mimořádné projekty a také o víkendech

Významnou změnou v provozu Hvězdárny a planetária Brno se stane víkendová nabídka pořadů pro nejmenší diváky. První představení v digitáriu totiž začne již v 10 hodin. Nově budeme mít otevřeno také v neděli. Spolu s  projekčním sálem digitária však přicházejí i další novinky v dramaturgii.

Vydejte se do vesmíru

Dobře si uvědomujeme nelehký úděl dětí v dětských domovech. Proto digitárium jednou za čtvrt roku přivítá diváky právě z dětských domovů, krizových center, chráněných bydlení apod. Již na první představení digitária 2. listopadu 2013 dorazí děti např. z chráněného bydlení sv. Michaela, Domu dětí Hodonín, Boskovic, Vranova, Tišnova, Znojma nebo základní školy Janouškova.

Žijeme (nejen) vědou

Unikátní projekční zařízení digitária poslouží jako videoartová kulisa pro koncerty, divadelní představení a jiné umělecké počiny. Vybavení Hvězdárny a planetária Brno je také vhodné pro pořádání středně velikých konferencí – v nejbližší době se chystají akce České astronomické společnosti nebo CEITEC. Na Hvězdárnu a planetárium Brno budou zváni známí popularizátoři prezentující některé z mnoha vědeckých témat. V nejbližší době vystoupí třeba RNDr. Jan Pretel s tématem Klima jako na houpačce nebo Petr Dvořák, který bude hledat odpověď na otázku: Co kdybyste mohli žít věčně?

Co se chystá v roce 2014?

Repertoár digitária v příštím roce doplní další představení – některá budou opět získána od zahraničních producentů, na tvorbě dalších se podílejí sami pracovníci Hvězdárny a planetária Brno. V prvním čtvrtletí se tudíž mohou diváci těšit na…

Až na konec vesmíru

Nezažijeme pouze vzrušující start kosmické rakety. Z oběžné dráhy Země se také vypravíme na pouť prostorem i časem. Zjistíme, jak obrovské množství informací o vesmírných objektech skrývá obyčejný paprsek světla a co všechno z něj umí astronomové vyčíst.

NanoCam

Vydáme se do království bakterií, prvoků, primitivních hub i zvláštních rostlin, jejichž velikost se neměří ani v metrech, ani centimetrech, ani v milimetrech, nýbrž v mikrometrech.

Buňka! Buňka! Buňka!

Naše těla se skládají ze 70 miliard drobných buněk. Jsou všude, v našich očích, v kostech, v mozku, téměř v každé části našeho těla. Pracují. Mluví. Myslí. Díky nim jsme takoví, jací jsme.