Menu English

Právě pro vás dokončujeme novou výstavu v podzemním sále Exploratoria. Jakmile bude hotová, bude sál opět zpřístupněn. Děkujeme za pochopení.

Báječná věda

CYKLUS PŘEDNÁŠEK STARTUJE: BÁJEČNÁ VĚDA

Výjimečné myšlenky, výjimečné přístroje. Na počátku 21. století jsme svědky úžasných objevů – nejen na poli astronomie. Po celé planetě – a také mimo ni – se staví nové observatoře, jejichž technologie bývají za hranicí představivosti obyčejného smrtelníka. Abychom se v záplavě objevů i událostí neztratili, organizuje Hvězdárna a planetárium Brno cyklus přednášek známých popularizátorů i odborníků, kteří prezentují některé z mnoha vědeckých témat. Délka těchto pořadů často závisí na zájmu tazatelů, ale nepřevýší 90 minut. Přednášky se konají vždy v úterý od 18.00 buď ve velkém planetáriu anebo v poněkud komornějším přednáškovém sále. Místo na přednášce si lze rezervovat přes objednávkový systém na https://www.hvezdarna.cz

PROGRAM NEJBLIŽŠÍCH PŘEDNÁŠEK

JAKÝ JE NÁŠ VESMÍR
9. října 2012
prof. RNDr. Petr Kulhánek, CSc., České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
Milníky současné kosmologie.

HON NA HIGGSůV BOSON
16. října 2012
Mgr. Martin Rybář, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta
V laboratoři jaderné a částicové fyziky CERN byl v roce 2009 uveden do provozu největší urychlovač částic LHC (Large Hadron Collider), ve kterém se srážejí dva protonové svazky urychlené téměř na rychlost světla. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je objevit Higgsův boson. V přednášce se přes základní poznatky fyziky elementárních částic, principy detekce částic pomocí detektorů ATLAS a CMS dostaneme až k vlastnostem samotného Higgsova bosonu. Popíšeme si mechanismus, jak vytváří hmotu ostatních částic a ukážeme si nejnovější experimentální výsledky.

AŽ VYBUCHNE SUPERNOVA
23. října 2012
Mgr. Jakub Rozehnal, vedoucí Štefánikovy hvězdárny v Praze
V souvislosti s údajným koncem světa v roce 2012 je zmiňován výbuch supernovy, která rozsvítí noční oblohu do denního jasu a připraví zemský povrch o vše živé. Je to vůbec možné? A co je to vlastně supernova? Na přednášce poodhalíme fyzikální pozadí výbuchů supernov, zmíníme některé mýty, jež toto téma obestírají, a sestavíme fiktivní scénář výbuchu blízké supernovy a jeho vlivu na Zemi.

JADERNÉ TECHNOLOGIE – PŘÍNOSY A RIZIKA
30. října 2012
Ing. Dana Drábová, Ph.D., Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Slovo záření vyvolává v lidech skoro automaticky představu jaderných zbraní, reaktorů v jaderných elektrárnách, radioaktivního odpadu a následně představu neurčitého počtu vyvolaných rakovin. Jestliže lidé o záření vůbec přemýšlejí pak v naprosté většině případů spíše s obavami než se snahou tomuto jevu a jeho přínosům a rizikům objektivně porozumět. Za pouhé jedno století se lidé naučili jaderné technologie široce zkoumat a využívat. Dnes bychom se bez těchto znalostí stěží obešli. Nejviditelnějším a nejdiskutovanějším výsledkem jejích využití je opravdu odhalení možnosti získávat obrovskou energii ukrytou v jádře atomu. Méně už se ale mluví o tom, že ještě větší přínos přineslo používání radiační a jaderné techniky v medicíně, průmyslu, zemědělství a dalších oborech.