Menu English

Pozvánka na přednášku: Dokazuje matematika existenci Boha?

Dokazuje matematika existenci Boha?

30. ledna 2014 v 18.00 hod., doc. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.  (Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU), Dokazuje matematika existenci Boha?

Při hledání odpovědi na takto položenou otázku je nejprve nutné si vyjasnit, jak matematika chápe „existenci“ a „důkaz“. To vede k samotným počátkům matematického myšlení u Pythagorejců  až ke vzniku novověké matematiky. Ta se začala svými prostředky pohybovat v oblastech, které byly tradičně vyhrazeny teologii. Sledovaný proud evropského myšlení vrcholí v práci brněnského rodáka Kurta Gödela a jeho důkazu nutné existence dobrého Boha. Co tento důkaz vlastně dokazuje?

Rezervace míst, program dalších odborných přednášek Hvězdárny a planetária Brno na www.hvezdarna.cz/program

Těšíme se na vaši návštěvu!