Menu English

Jsme v provozu! Ptáte se na podmínky návštěvy? Při vstupu do sálu digitária budete požádáni o předložení QR kódu či jiného dokumentu o očkování nebo o prodělání. Výjimkou jsou děti do 12 let, ty nepotřebují žádný test. Ve věku od 12 do 18 let akceptujeme test. Všichni se musí během projekce chránit respirátorem (do 12 let rouškou). Školní výpravy mají jiný režim. Moc děkujeme za pochopení.

Máme rádi maminky!

Hvězdárna & svátek matek

Již od starověkého Řecka se slaví svátek plodnosti a matek, kdy děti dávaly svým matkám většinou vlastnoručně vyrobené dárky. Hvězdárna a planetárium Brno se rozhodla, že dá malý dárek i nastávajícím maminkám v neděli 11. května 2014.

Jak je v českých zemích od roku 1923 tradicí – nabídneme v neděli 11. května každé budoucí mamince vstup na jeden pořad digitária zdarma.  Stačí si jen vzít těhotenský průkaz. Tedy pokud nebude zakulacující se bříško jasně patrné. Jiří Dušek, ředitel Hvězdárny a planetária Brno

Druhou květnovou neděli si lze vybrat z následujících pořadů v sále digitária:

10.00 Vzhůru nohama
Pohádkový pořad o holčičce, která chodila hlavou dolů. Skutečně, stalo se tak po jedné jarní bouřce. A od té doby má naše hrdinka velmi zvláštní pohled na celý svět.

13.30 Buňka! Buňka! Buňka!
Naše těla se skládají ze 70 bilionů drobných buněk. Jsou všude, v našich očích, v kostech, v mozku, téměř v každé části našeho těla. Pracují. Mluví. Myslí. Díky nim jsme takoví, jací jsme.

15.00 Cesta za miliardou hvězd
Pokud platí známé fyzikální zákony, jsou mezihvězdné lety nedosažitelným snem. Přesto jsme se o nesmírně odlehlých kosmických objektech již dozvěděli leccos zajímavého.

Rezervace míst, e-vstupenky a další informace najdete na www.hvezdarna.cz/program