Menu English

Ponořte se do vesmíru

Na Hvězdárnu a planetárium Brno zveme známé popularizátory prezentující některé z mnoha vědeckých témat, ale také špičkové odborníky, s nimiž se v menším počtu diváků ponoříte hlouběji do problematiky. Délka těchto pořadů často závisí na zájmu tazatelů, ale nepřevýší 90 minut. Odborné přednášky se konají vždy v úterý od 18.00 buď v sále velkého planetária anebo v poněkud komornějším přednáškovém sále.

 

27. března 2012
Mgr. Lenka Dziková, Masarykova univerzita Brno, Ústav geologických věd

Když prší sklo

Víte, co jsou vltavíny, jak vznikly, a odkud pochází? Víte, kde všude je najdeme? A víte, že podobná sklíčka s různými jinými názvy se nacházejí i na jiných místech po světě? V přednášce se dozvíte více o těchto pozoruhodných svědcích gigantických katastrof, o procesech, při nichž vznikají, a budete si moci některé z nich prohlédnout zblízka na vlastní oči.

 

3. dubna 2012
RNDr. Jiří Grygar, CSc., Fyzikální ústav Akademie věd České republiky

Žeň objevů 2011

Tradiční a stále výjimečné ohlédnutí za nejzajímavějšími událostmi astronomie a kosmonautiky, které se odehrály v uplynulém roce. Přednáška má na Hvězdárně a planetáriu Brno světovou premiéru. Výjimečně uvádíme ve dvou termínech – v 17.00 a 20.00 hodin.

 

10. dubna 2012
Ing. Bc. Miloš Tichý, Vedoucí Observatoře Kleť

Ochráníme se před vražednými planetkami?

Je nebezpečí spojené se srážkou s planetkami reálné nebo jde o sci-fi? Jaký je stav výzkumu Zemi nebezpečných planetek? Víme již, jak se před takovýmito planetkami ochránit? Nejen to, ale i novinky z výzkumu populace blízkozemních planetek či informace o tom co dělat, pokud by srážka Země s planetkou opravdu hrozila.

 

17. dubna 2012
Kamil Hornoch, Astronomický ústav Akademie věd České republiky

Výbuchy nov aneb (dvoj)hvězdné ohňostroje

Co jsou to novy? Vzplane Slunce v budoucnu jako nova? Jaký je rozdíl mezi novami v naší Galaxii a novami extragalaktickými? V České republice se jedná o poměrně mladou oblast výzkumu. Za poslední desetiletí ale tento obor zažil celosvětový vzestup, k čemuž čeští astronomové přispěli největším množstvím objevů. Seznámíme se s některými zajímavými výsledky a navštívíme přední světové observatoře zapojené do tohoto výzkumu.

 

Změna programu vyhrazena.