Menu English

Týden vědy a techniky je tu!

Buďte s námi přitom!

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice. V pořadí 15. ročník proběhne od 1. do 15. listopadu 2015 v Praze, Brně, Ostravě a na dalších místech po celé České republice. Celkově se uskuteční více než 250 přednášek, 60 výstav, 75 dnů otevřených dveří, vědecké kavárny, workshopy, semináře a projekce dokumentárních filmů po celé republice. Vstup na všechny akce je zdarma!

Na co se můžete těšit u nás na Hvězdárně a planetáriu Brno?

pondělí 2. listopadu v 18.00
Georg Placzek – fyzik a světlonoš

Ing. Aleš Gottvald, CSc., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Letos je tomu právě 70 let, co první nukleární explozí v poušti u Alamogorda v Novém Mexiku lidstvo vstoupilo do atomového věku. Očitým svědkem a jedním z protagonistů této historické události byl také brněnský rodák – fyzik Georg Placzek. Bylo by opravdu těžké nalézt v té době světově významného fyzika, který by světoběžníka Placzka nepovažoval za svého blízkého kolegu, inspirativního spolupracovníka, vyhledávaného kritika. O co více si ho cenili Niels Bohr, Lev Landau, Hans Bethe, Victor Weisskopf, Edward Teller, … – o to důkladněji byl půlstoletí zapomenut ve své domovině. Rok 2015 nám připomíná nejen 110 let od narození a 60 let od tragické smrti Georga Placzka. Jeho neuvěřitelný životní příběh, fyzikální i lidský, má totiž řadu aktuálních přesahů hodných zamyšlení právě v letošním Mezinárodním roce světla…

úterý 3. listopadu v 18.00
Budoucnost planety aneb Jsme na cestě společenské transformace k udržitelnosti?

Mgr. David Vačkář, Ph.D., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Životní prostředí na planetě se prudce proměňuje a změna klimatu stejně jako mizení přírodních ekosystémů a biodiverzity ovlivňuje služby přírody, na kterých je lidská společnost bytostně závislá. Možná vstupujeme do nové geologické epochy antropocénu a překračujeme již několik klíčových planetárních mezí garantujících bezpečnou budoucnost. Jak lidská společnost odpovídá na nové výzvy vyplývající z antropogenní transformace planety a má ještě šanci na udržitelný rozvoj, který zajistí kvalitní a důstojný život pro všechny její obyvatele, stejně jako rozmanitou přírodu? Přednáška se zabývá možnostmi pružné společensko-ekologické transformace a přizpůsobení lidské společnosti na probíhající změny celoplanetárního měřítka.

středa 4. listopadu v 18.00
Světlo a život ve vodě

Prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., odd. experimentální fykologie a ekotoxikologie

Přednáška bude zaměřená na pronikání světla různých vlnových délek do různých hloubek pod hladinu. Bude pojednáno o souvislostech jak ovlivňuje znečištění vody průnik světla a jak s tím souvisí primární produkce a zásobování vody kyslíkem. Na tyto a další otázky (jako např. využití schopnosti autofluorescence mikroorganismů k detekci kvality vody) se dozvíte odpověď v průběhu prezentace.

pátek 6. listopadu v 18.00
Maže se vesmírná sonda opalovacím krémem?

Ing. Natália Luptáková, Ph.D.,   Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Zní to možná neuvěřitelně, ale oxid zinečnatý – celkem nenápadný materiál – slouží jako vynikající ochrana před slunečním UV zářením. Najdeme ho tedy jak v opalovacím krému, tak v ochranné vrstvě vesmírných sond. Oxid zinečnatý je však i klíčovým materiálem UV LED obrazovek, solárních článků, léčivých mastí a přispěl také k historickému základu vývoje faxu. Na přednášce se dozvíte i další zajímavosti o aplikacích tohoto materiálu, jenž je sice nenápadný, ale přitom naprosto nepostradatelný.

pondělí 9. listopadu v 18.00
Až se ucho utrhne – o únavě materiálu a jiných patáliích

doc. Ing. Jan Klusák, Ph.D., Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Může se hliník unavit i jinak, než cestou do Humpolce? Jak a proč vznikají trhliny v materiálech? Proč mají letadla kulatá okénka? Co o únavě materiálu věděla už vaše babička, a jaké metody používáme dnes?

úterý 10. listopadu v 18.00
Globální problémy životního prostředí

prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., Dr. h. c., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Neustálé proměny prostředí planety Země, jsou silným faktorem ovlivňující životní prostředí současné civilizace. Změny, ke kterým dochází, mají zřetelný zrychlující se trend a projevují se jistými vychýleními ve fungování biosféry, změnách v atmosféře a zásahy do fungování lidské společnosti. V tomto ohledu diskuse o tom, zda příčiny změn jsou přirozené či antropicky akcelerované, je druhotná. Je nutné pochopit rozsah těchto změn mechanismy jejich působení, důsledky pro lidskou společnost a současnou biosféru a pokusit se vytvořit opatření zmírnění následků z Globálních změn či realizovat jakási adaptační opatření

středa 11. listopadu v 18.00
Voda v zemědělské krajině

prof. Zdeněk Žalud, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Přednáška bude směřována do zemědělské krajiny ČR a rozebere její vodní bilanci v kontextu současných a očekávaných klimatických podmínek. Představena bude nejnovější verze celorepublikového monitorovacího systému sucha, ale i  způsoby sledování stavu vegetace pomocí satelitů či výsledky pozorování zemědělského sucha pomocí rozsáhlé sítě expertů. Z pohledu vody budou diskutovány otázky udržitelnosti našeho zemědělství a v něm očekávaných změn.

pátek 13. listopadu v 18.00
Světelná popelka v mikrosvětě

Ing. Petr Jákl, Ph.D., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Může světlo tlačit a táhnout? Může pohánět motory a točit vrtulí? Může vytvořit sochu o velikosti červené krvinky? A dokáže třídit buňky podle velikosti, tvaru či chemického složení? Tyto otázky (a mnoho dalších) budou zodpovězeny na přednášce o působení světla na objekty 1000x menší, než je tloušťka lidského vlasu. Přednáška je pro názornost doprovázena množstvím obrázků, fotografií a videí z vědeckých experimentů.

Další program Týdne vědy a techniky hledejte zde http://www.tydenvedy.cz/